Thông qua thực tế đấu tranh với các đối tượng thường dùng nhiều chiêu trò để trốn, tránh thuế liên quan đến chuyển nhượng bất động sản, ngành Thuế đã phát hiện những thủ đoạn mà các đối tượng này thường sử dụng.

Theo đó, hai bên mua và bán chuyển nhượng bất động sản không ký kết hợp đồng chuyển nhượng, mà ký kết hợp đồng ủy quyền (trong đó người được ủy quyền có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt đối với bất động sản) nhằm tránh thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản.

Đối với hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, thì giá trị hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng trong tương lai của bên thứ 2 cho bên thứ 3 chỉ ngang bằng giá đã mua của chủ đầu tư, đồng thời người nộp thuế sẵn sàng khai báo thấp hơn giá của chủ đầu tư, nhằm trốn thuế, tránh thuế.

Cơ quan thuế làm gì với nhiều
Cơ quan thuế đang phải đấu tranh với nhiều chiêu trò trốn thuế bất động sản

Một thủ đoạn nữa mà các đối tượng vi phạm thường sử dụng, theo Tổng cục Thuế, đó là hợp đồng chuyển nhượng là giao dịch dân sự giữa các bên và có thể thỏa thuận bằng văn bản, bằng lời nói. Thực tế hiện phát sinh trường hợp chuyển nhượng bất động sản với giá thể hiện trên hợp đồng không đúng với giá thực tế giao dịch. Theo đó có thể tồn tại song song 2 loại hợp đồng: (i) Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản có công chứng chứng thực theo quy định với giá nhà đất khai thấp hơn nhiều so với giá đất thực tế giao dịch để làm thủ tục đăng ký biến động; (ii) Hợp đồng viết tay do hai bên tự ký ghi theo giá thực tế giao dịch để phòng ngừa khi tranh chấp tại toà án. Thực tế có nhiều trường hợp hồ sơ mới trúng đấu giá đất sau khi có giấy chứng nhận đã làm hợp đồng bán lại giá thấp hơn nhiều giá trúng đấu giá hoặc bằng giá của UBND cấp tỉnh.

Trước tình trạng trên, Tổng cục Thuế đã tham mưu cho Bộ Tài chính bổ sung quy định thanh toán qua ngân hàng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, đồng thời kiến nghị bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế còn đẩy mạnh nhiều giải pháp quản lý thuế trong lĩnh vực bất động sản như: phối hợp với các cơ quan quản lý về đất đai, đặc biệt là phối hợp với cơ quan công an để phối hợp điều tra, xử lý những trường hợp sai phạm về trốn thuế, tránh thuế bất động sản làm thất thu ngân sách nhà nước.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Công văn số 438/BTC-VP gửi Bộ Công an, Bộ Tư pháp và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị phối hợp nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Để chống thất thu thuế, một giải pháp nữa được tập trung triển khai theo Tổng cục Thuế, đó là tăng cường thực hiện phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành, tập trung xây dựng chuyên đề thanh tra - kiểm tra đối tượng và kiểm tra công vụ trong lĩnh vực công chứng và công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các chi cục thuế, để kịp thời phát hiện các hành vi trốn thuế, gian lận thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, thực hiện ấn định thuế, truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính.../.