Trong đó Giải thưởng chính có 3 đề cử, gồm: GS.TSKH Ngô Việt Trung, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với công trình "Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals" trên Tạp chí Inventiones Mathematicae.

Công bố 5 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022
Từ năm 2013 đến hết năm 2020, 16 nhà khoa học xuất sắc và 4 nhà khoa học trẻ đã được trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu

PGS.TS Nguyễn Thị Lệ Thu, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) với công trình "Tailoring the Hard−Soft Interface with Dynamic Diels−Alder Linkages in Polyurethanes: Toward Superior Mechanical Properties and Healability at Mild Temperature" trên Tạp chí Chemistry of Materials.

TS. Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) với công trình "The First 100 Days of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Control in Vietnam" trên Tạp chí Clinical Infectious Diseases.

Giải thưởng trẻ cũng gồm 2 đề cử, gồm: TS. Đoàn Lê Hoàng Tân, Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc Nano và Phân tử (Đại học Quốc gia TPHCM) với công trình "Microwave-assisted synthesis of nano Hf-and Zr-based metal-organic frameworks for enhancement of curcumin adsorption" trên Tạp chí Microporous and Mesoporous Materials.

TS. Trần Tiến Anh, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với công trình "Effect of ship loading on marine diesel engine fuel consumption for bulk carriers based on the fuzzy clustering method" trên Tạp chí Ocean Engineering.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng hằng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ được trao cho tác giả của các công trình khoa học xuất sắc được thực hiện tại Việt Nam và công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Giải thưởng góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho khoa học và công nghệ của đất nước hội nhập và phát triển.

Từ năm 2013 đến hết năm 2020, 16 nhà khoa học là tác giả của các công trình khoa học xuất sắc và 4 nhà khoa học trẻ đã được trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu trong tổng số hơn 300 hồ sơ đăng ký tham dự. Tuy nhiên năm 2021, đã không có nhà khoa học nào được nhận Giải thưởng này.

Dự kiến, năm nay, Hội đồng Giải thưởng sẽ làm việc, xem xét và đề xuất nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu trong tháng 4/2022. Lễ trao Giải thưởng sẽ được tổ chức vào dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 tại Hà Nội./.