Tại Quyết định số 759/QĐ-XPHC vừa được ban hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments (tầng 23, Tòa nhà Trung tâm thương mại Sài Gòn, số 37 Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh) 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021, các giao dịch chứng khoán của nhân viên công ty quản lý quỹ không được báo cáo đầy đủ cho bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch.

Công ty quản lý quỹ Eastspring Investments bị phạt 210 triệu đồng
Công ty quản lý quỹ Eastspring Investments bị phạt 210 triệu đồng do vi phạm hàng loạt quy định trong lĩnh vực chứng khoán

Ngoài lỗi vi phạm trên, Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments còn bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 85 triệu đồng, do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Theo đó, Công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2020./.