Theo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, mã chứng khoán VC2 đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty có nghĩa vụ phải nộp thuế với số tiền hơn 21,7 tỷ đồng. Đây là số tiền phạt chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (tên cũ là Công ty cổ phần Xây dựng số 2) làm Chủ đầu tư. Dự án này có nghĩa vụ nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo thông báo của Chi cục thuế quận Hoàng Mai, là trên 447,8 tỷ đồng. VC2 đã hoàn thành nộp số tiền thuế này, nhưng bị phạt chậm nộp lũy kế số tiền 21,7 tỷ đồng.

Công ty VINA2 giải trình về khoản nợ thuế hơn 21,7 tỷ đồng
Công ty VINA2 thừa nhận đang nợ thuế hơn 21,7 tỷ đồng. Ảnh: VC2

Liên quan đến dự án Kim Văn Kim Lũ, VC2 cho biết, tính đến ngày 6/7/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội còn nợ VC2 tiền hoàn trả kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật là hơn 21,1 tỷ đồng. VC2 đã nhiều lần làm việc, gửi văn bản đôn đốc và đề nghị thu nợ, hoặc đề xuất đối trừ nghĩa vụ nộp khoản tiền phạt chậm nộp thuế hơn 21,7 tỷ đồng nêu trên với khoản ngân sách phải hoàn trả cho VC2 là 21,1 tỷ đồng nhưng chưa có kết quả.

Để giải quyết tình trạng nợ thuế trên, VC2 cho biết sẽ làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội để thu hồi dứt điểm khoản 21,1 tỷ kinh phí hạ tầng đã đầu tư và được ngân sách hoàn trả, từ đó sử dụng nguồn thu này để nộp số tiền phạt chậm nộp thuế 21,7 tỷ đồng. Trong trường hợp vì quy trình giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước chưa được khẩn trương và rốt ráo để có kết quả ngay, VC2 sẽ cân đối nguồn lực của mình để thực hiện nộp số tiền 21,7 tỷ đồng vào ngân sách. Tuy nhiên, thời hạn cụ thể chưa được VC2 công khai.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét, tuy 6 tháng đầu năm nay VC2 ghi nhận doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước khi đạt 386,9 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 15,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 6,9 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 30/6/2021, nợ phải trả của VC2 là hơn 1.433,6 tỷ đồng (phần lớn là nợ ngắn hạn), trong khi con số này ở thời điểm đầu năm nay là 1.359,8 tỷ đồng./.