Kết nối các cơ sở giáo dục với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Sáng nay (ngày 31/10), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (VNEI) tổ chức Diễn đàn “Lãnh đạo cấp cao các trường Đại học/Cao đẳng trong bối cảnh Đổi mới sáng tạo mở”.

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ hoạt động “Nguồn nhân lực cho Đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp" (WISE), được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với NIC triển khai.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của nhiều bộ, ngành, USAID, đại diện các doanh nghiệp, lãnh đạo nhà trường, các trung tâm khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của các thành viên trong VNEI…

Để thay đổi, chúng ta cần đổi mới sáng tạo mở
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, để thay đổi, để phát triển, chúng ta cần đổi mới sáng tạo mở. Ảnh: Lê Tiên

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ, Diễn đàn này là một hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện nhân dịp khánh thành NIC cơ sở Hòa Lạc và Triển lãm Quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Đây là năm thứ hai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, giao NIC phối hợp với Mạng lưới các Trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp thuộc các trường đại học, cao đẳng tổ chức, nhằm kết nối các cơ sở giáo dục với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam. Đồng thời, Diễn đàn cũng nhằm tạo cơ chế đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, về mặt chính sách chung, Việt Nam đang tích cực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, hướng đến trở thành một hệ sinh thái năng động trong khu vực. Đảng và Nhà nước đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 với động lực chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quản lý hoạt động đầu tư và phát triển doanh nghiệp, đã nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi về đổi mới sáng tạo; phát triển Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam với hàng nghìn chuyên gia, trí thức về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; phối hợp với các cơ quan trong nước và hợp tác với đối tác quốc tế để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo.

“Trong bối cảnh đó, các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng để góp phần phát triển Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam; trong đó tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu của các viện, trường, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, giảng viên, kết nối nhu cầu giữa doanh nghiệp và nhà trường.” Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, để tận dụng được các cơ hội, chúng ta cần nắm rõ những thách thức đối với hệ thống các trường đại học, cao đẳng; trong đó đặc biệt chú ý tới những thách thức, khó khăn của lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng. Đó cũng chính là ý nghĩa chủ đề mà chúng tôi lựa chọn: “Lãnh đạo cấp cao các trường đại học, cao đẳng trong bối cảnh Đổi mới sáng tạo mở”.

5 chương trình hành động

Với 2 phiên thảo luận, 1 phiên đối thoại, VNEI đã đưa ra những tuyên bố và đồng thuận chung về các định hướng hợp tác, nhằm phát triển và xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt chú trọng vào tinh thần hợp tác, đồng kiến tạo các kế hoạch hành động giữa các trường thành viên.

Cụ thể, VNEI xác định rõ việc tăng cường mối quan tâm trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo là một trong các mục tiêu quan trọng của các trường đại học; nhận thức rõ hoạt động đổi mới sáng tạo tại các trường đại học hiện nay phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả về cơ sở pháp lý lẫn thực tiễn triển khai. Vì vậy cần tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa không chỉ các Trung tâm Đổi mới sáng tạo, mà còn giữa các trường đại học, để hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy và thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Để thay đổi, chúng ta cần đổi mới sáng tạo mở
Diễn đàn đã đi đến đồng thuận chung về phát triển và xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học. Ảnh: Lê Tiên
Diễn đàn đã thống nhất 5 chương trình hành động của các trường gồm: (1) Hợp tác Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đổi mới sáng tại và khởi nghiệp; (2) Tăng cường hợp tác nghiên cứu các mô hình phát triển bằng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam; (3) Chuyển giao tri thức và ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề lớn của xã hội như biến đổi khí hậu, an sinh xã hội, phát triển bền vững; (4) Cùng nhau xây dựng các diễn đàn chính sách, đối thoại, các hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia về đổi mới sáng tạo; (5) Kết nối các nguồn lực, chia sẻ cơ hội phát triển cho tất cả các thành viên về đmst và khởi nghiệp.

Ngoài ra, Diễn đàn đã đi đến nhiều tuyên bố, đồng thuận chung về phát triển và xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt chú trọng vào tinh thần hợp tác, đồng kiến tạo các kế hoạch hành động giữa các trường thành viên bao gồm: (i) Xây dựng chương trình ươm tạo chung, kết nối sinh viên các trường thành viên; (ii) Mở mã ngành đào tạo về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp; (iii) Xây dựng chương trình Innovation Tour; (iv) Xây dựng Learning Hub; (v) Xây dựng chuỗi hoạt động kết nối Hệ sinh thái các trường thành viên./.