Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ tháng 11/2020, với sự thống nhất của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội 10 tỉnh, thành phố vùng bị lũ lụt, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Ngãi, Kon Tum, Bình Định phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh triển khai sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên nền tảng thiết bị di động với ứng dụng VssID-BHXH số (sau đây gọi là thẻ BHYT VssID) tới người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Sau gần 6 tháng triển khai thực hiện đã có gần 10.000 lượt người tại 10 tỉnh, thành phố thí điểm sử dụng thẻ BHYT VssID để khám chữa bệnh. Việc sử dụng thẻ này đã thực sự phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, người sử dụng thẻ không phải cất giữ, bảo quản và không lo mất thẻ, quên thẻ như đã xảy ra đối với thẻ bảo hiểm y tế giấy, đồng thời, giúp giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh của cả người tham gia và cơ sở khám chữa bệnh do thẻ có mã QR code được tự động tăng độ phân giải, tăng độ sáng hiển thị làm rõ các thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế.

Sử dụng thẻ BHYT VssID giúp giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh của cả người tham gia và cơ sở khám chữa bệnh.

Mặt khác, ngoài việc sử dụng thẻ BHYT VssID để đi khám chữa bệnh, người dân cài đặt ứng dụng VssID còn được sử dụng thêm nhiều tiện ích, như: nhận thông tin thông báo khi thẻ bảo hiểm y tế sắp hết hạn, thông báo sắp đến kỳ đóng tiền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thông báo phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và gửi các thông tin về chính sách mới...

Theo ý kiến của cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội và người dân, cử tri đánh giá việc sử dụng thẻ BHYT VssID rất thuận lợi và phù hợp với thời kỳ Cách mạng công nghệ 4.0.

Từ thực tế trên để tiếp tục tạo thuận lợi khi khám chữa bệnh, đáp ứng nguyện vọng của người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế thống nhất sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kể từ 01/6/2021 trên toàn quốc.

Kể từ khi chính thức công bố đưa vào sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, tính đến ngày 3/5/2021, toàn quốc đã có gần 5,1 triệu lượt tải, cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng, với trên 4,3 triệu hồ sơ hợp lệ được duyệt, đạt 16,99% so với tổng chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 818/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (đến 31/12/2021 toàn ngành phấn đấu có 25.358.667 người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID)./.