Theo ghi nhận của Bộ Tài chính, một số hãng hàng không kiến nghị miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm nay, đồng thời giảm thuế giá trị gia tăng xuống mức 5% và điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu hàng không từ mức 7% xuống 0%.

Phản hồi kiến nghị trên, Bộ Tài chính, cho biết, thời gian qua, để kịp thời hỗ trợ cho các ngành sản xuất trong nước nói chung, ngành hàng không nói riêng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền các chính sách thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp ngành hàng không), tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Theo đó, trong các năm 2020, 2021, tổng quy mô các giải pháp hỗ trợ lần lượt là khoảng 129.000 tỷ đồng và 145.000 tỷ đồng. Riêng đối với ngành hàng không, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020; Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 và Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 quy định giảm 30% đến 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Trong đó, mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay áp dụng trong năm 2022 là 50%...

Doanh nghiệp hàng không muốn ưu đãi thêm thuế, Bộ Tài chính nói gì?
Doanh nghiệp hàng không muốn được hưởng thêm ưu đãi về thuế để phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19 (nguồn: VTR)

Năm 2022, nhằm tiếp tục hỗ trợ kịp thời để doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế có thể sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, trong đó tiếp tục thực hiện các giải pháp giãn, giảm một số khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với quy mô khoảng 223.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, so với nhiều ngành sản xuất khác, đối với ngành hàng không, bên cạnh được hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí chung còn được áp dụng chính sách hỗ trợ về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay ngay từ khi thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Từ những phân tích trên, Bộ Tài chính cho rằng, trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, nhưng vẫn phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ chi quan trọng, việc đặt vấn đề bổ sung thêm các ưu đãi về thuế để hỗ trợ cho ngành hàng không cần được cân nhắc, tính toán cẩn trọng, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà nước.

Mặt khác, theo Bộ Tài chính, theo quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, ngày 25/5/2020 quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với mặt hàng xăng nhiên liệu bay là 7%. Nhiên liệu bay nhập khẩu từ một số quốc gia có ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam là thành viên được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn (5%) trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại (ví dụ như theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định ASEAN - Trung Quốc).

Bên cạnh đó, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đang được quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng. Do đó, kiến nghị giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống mức 5% và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp hàng không thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Riêng đối với thuế giá trị gia tăng, hiện các doanh nghiệp hàng không đang được hưởng lợi từ chính sách giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho một số đối tượng, trong đó có ngành hàng không…/.