Nhà máy trong KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh nhà máy trong KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

Tháng 5/2023 các KCN có thêm 6 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế trên thế giới có nhiều bất ổn đã tác động tiêu cực đến tình hình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp trong các KCN trên cả nước do không có đơn hàng đã phải cắt giảm nhân sự, chấm dứt hợp đồng với người lao động và đóng cửa nhà máy. Song tại các KCN tỉnh Vĩnh Phúc vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Bằng chứng cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2023, tình hình đầu tư, kinh doanh trong các KCN Tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đây là kết quả của cả một quá trình phấn đấu nỗ lực của các nhà đầu tư trong việc tiếp tục đẩy nhanh và mạnh các nguồn lực đầu tư, để nhanh chóng đưa các dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tính riêng trong tháng 5/2023, các KCN của Tỉnh có thêm 6 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lũy kế đến ngày 15/5/2023, có 397 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc (327 dự án FDI và 70 dự án đầu tư DDI), chiếm 86,7% tổng số dự án đầu tư. Trong đó, có 4 doanh nghiệp FDI đang tạm ngừng hoạt động. Ban đang hướng dẫn nhà đầu tư làm các thủ tục để chấm dứt hoạt động của dự án hoặc điều chỉnh mục tiêu hoạt động theo quy định.

Trong số 61 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có: 12 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị, nhà xưởng, chiếm 2,6% tổng số dự án; 40 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 8,7 % tổng số dự án; 5 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 1,2% tổng số dự án và 4 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 0,8% tổng số dự án.

Đẩy mạnh nguồn lực đầu tư các dự án

Trong tháng 5/2023, các nhà đầu tư đã tăng cường đầu tư các nguồn vốn để nhanh chóng triển khai các hạng mục của dự án, với các kết quả như sau:

Dự án FDI: vốn thực hiện tháng 5/2023 là 36,7 triệu USD, nâng vốn thực hiện 5 tháng đầu năm 2023 là 179,39 triệu USD , đạt xấp xỉ 100% so với cùng kỳ năm 2022 và 49% so với kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến ngày 15/5/2023, vốn thực hiện của các dự án là 3.604,04 triệu USD, đạt 59% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Dự án DDI: vốn thực hiện tháng 5/2023 là 45 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện 5 tháng đầu năm 2023 là 316 tỷ đồng, đạt 165% so với cùng kỳ năm 2022 và 17% kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến 15/5/2023, vốn thực hiện của các dự án là 12.439,91 tỷ đồng, đạt 40% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Được biết, trong tháng 6/2023, dự kiến các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; trong đó vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 40-45 triệu USD và vốn thực hiện của các dự án đầu tư DDI đạt khoảng 50 tỷ đồng./.

KCN Bá Thiện II (3)
Nhà máy trong KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc