Trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí giới thiệu đến bạn đọc số đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với các nội dung chính như sau:

Trong truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê (31/12/1945-31/12/2020) với tiền thân là Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết, hai chữ “kiến thiết” không chỉ theo suốt chặng đường 75 năm, mà còn có giá trị hơn bao giờ hết trên hành trình tương lai của Bộ, của ngành và đất nước. Trong số ra kỳ này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dành cho Tạp chí Kinh tế và Dự báo cuộc trao đổi về dấu son 75 năm hoạt động và những định hướng sắp tới.

Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, dự do và chủ nghĩa xã hội. Chỉ sau 4 tháng giành độc lập, ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 78/SL thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết - tiền thân của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước trước đây và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày nay. Lời mở đầu Sắc lệnh 78/SL nêu: “Xét rằng ngay khi lo việc kháng chiến, Chính phủ bắt đầu công việc kiến quốc, nhưng sự kiến quốc cần phải có một chương trình cụ thể được nghiên cứu một cách kỹ càng”, vừa mang tính chiến lược phát triển, vừa mang ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn hoạt động của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong suốt 75 năm qua. Để rõ hơn những vấn đề này, mời bạn đọc đón đọc bài viết “75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư: Những dấu ấn cải cách và phát triển đất nước”, của tác giả Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tình hình thế giới biến động khó lường, thương mại và đầu tư toàn cầu có xu hướng bất ổn, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch phục hồi, nhưng Việt Nam giữ được tăng trưởng kinh tế tương đối cao, chính trị, an sinh xã hội ổn định, thu nhập và đời sống của nhân dân được cải thiện… Bức tranh kinh tế Việt Nam có đóng góp không nhỏ của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhất là giai đoạn 2016- 2020. Tuy nhiên, Việt Nam mới thu hút FDI của khoảng 100 trong TOP 500 tập đoàn kinh tế thế giới và rất cần một cách tiếp cận mới để tạo bước đột phá trong thu hút dòng vốn nước ngoài. Bài viết, “Cần cách tiếp cận đột phá trong thu hút FDI vào Việt Nam”, tác giả Nguyễn Mại sẽ đề cập sâu hơn những nội dung này.

Không phải “thấy người sang bắt quàng làm họ”, tôi viết bài này cốt để chia sẻ đôi ba kỷ niệm về mối nhân duyên của mình với công tác kế hoạch - đầu tư nhân dịp kỷ niệm lần thứ 75 ngày ra đời của ngành hệ trọng hàng đầu này của đất nước. Đây là chia sẻ của Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan về những đóng góp của ngành Kế hoạch và Đầu tư qua bài viết “Vài kỷ niệm về công tác kế hoạch - đầu tư”. Mời bạn đọc đón đọc.

Kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới, nước ta đã tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện 3 chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) để đưa ra những định hướng lớn phát triển đất nước trong thời kỳ 10 năm, đó là các chiến lược cho giai đoạn 1991-2000, 2001-2010 và 2011-2020. Hiện nay, Chiến lược phát triển KT-XH lần thứ 4, cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được xây dựng. Đồng hành với các chiến lược dài hạn, các bản kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm cũng được ban hành và phát huy vai trò quan trọng qua các thời kỳ lịch sử. Mỗi kế hoạch là một bước tiến mới trong phát triển đất nước. Và, ở trong từng bản chiến lược, từng bản kế hoạch đều thấm đẫm trí tuệ, bản lĩnh, cùng tư duy cải cách của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông qua bài viết, “Đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH đất nước”, tác giả Trần Hồng Quang Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư viết về những nội dung này.

Trải qua gần 75 năm hình thành và phát triển, ngành Thống kê Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò, vị trí, uy tín đối với Đảng, Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, người dùng tin trong nước và quốc tế. Quá trình hình thành và phát triển của ngành Thống kê gắn liền với các giai đoạn lịch sử phát triển và định hướng phát triển của đất nước trong tương lai. Bài viết, “Nhìn lại 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam và định hướng trong thời gian tới”, Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê sẽ đề cập sâu hơn những nội dung này.

Một trong những dấu son trên chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư là thành tựu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, tạo nền tảng thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế theo hướng kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập. Trong mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển, hiện đại vào năm 2045, ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục mang trên vai trách nhiệm hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thông qua bài viết, “Dấu ấn cải cách thể chế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “, tác giả Trần Hào Hùng Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đánh giá về những dấu ấn của ngành kế hoạch và đầu tư trong chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển.

Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong suốt gần 35 năm Đổi mới. Trong bối cảnh mới, Việt Nam sẽ chuyển sang giai đoạn “hợp tác” ĐTNN, thể hiện sự bình đẳng, cùng có lợi, chủ động có định hướng hợp tác và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư. Thông qua bài viết, “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 “, tác giả Đỗ Nhất Hoàng – Cụ trưởng Cục Đầu tư nước ngoài sẽ phân tích một số kết quả đạt được trong thu hút vốn FDI tại Việt Nam, đồng thời đưa ra một số kiến nghị trong thời gian tới.

Trải qua 53 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trở thành một tạp chí khoa học có uy tín, thực sự khẳng định vị thế của mình trong lòng bạn đọc và được xếp trong danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành kinh tế của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước. Sự phát triển của Tạp chí gắn liền với những dấu ấn kiến tạo, cải cách và đổi mới của ngành Kế hoạch và Đầu tư và trong những dấu ấn đó, Tạp chí luôn là đơn vị báo chí chủ lực tuyên truyền các chủ trương, chính sách và hoạt động của Ngành. Để hiểu rõ hơn nhưng dấu ấn này, mời bạn đọc đón đọc bài viết, “Tạp chí Kinh tế và Dự báo: Những dấu mốc phát triển trong hành trình 75 năm của ngành Kế hoạch và Đầu tư” của tác giả Nguyễn Lệ Thủy Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Cùng với đó, trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí trân trọng giới thiệu một số bài viết của ngành kế hoạch và đầu tư các địa phương, như: Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Ninh… Ngoài ra, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẤT NƯỚC

Thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư

Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kế hoạch và Đầu tư nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ngành

Thư chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kế hoạch và Đầu tư

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Nguyễn Chí Dũng: Hành trình phát triển 75 năm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục lan tỏa “ngọn lửa” Đổi mới

Cao Viết Sinh: 75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư: Những dấu ấn cải cách và phát triển đất nước

Nguyễn Mại: Cần cách tiếp cận đột phá trong thu hút FDI vào Việt Nam

Vũ Khoan: Vài kỷ niệm về công tác kế hoạch - đầu tư

Trần Hồng Quang: Đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH đất nước

Nguyễn Thị Hương: Nhìn lại 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam và định hướng trong thời gian tới

Trần Hào Hùng: Dấu ấn cải cách thể chế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đỗ Nhất Hoàng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Nguyễn Lệ Thủy: Tạp chí Kinh tế và Dự báo: Những dấu mốc phát triển trong hành trình 75 năm của ngành Kế hoạch và Đầu tư

Kim Ngọc Thanh Nga: Tính thực tiễn và tư duy đổi mới là yêu cầu quan trọng đối với các cán bộ trẻ ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Nguyễn Mạnh Quyền: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội: Năng động, sáng tạo, góp phần phát triển nhanh và bền vững Thủ đô

Trần Thị Thanh Tâm: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng: Phát huy vai trò của cơ quan tham mưu trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Nguyễn Thành Hải: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Vân Đình Thảo: Để sự nghiệp của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang phát triển và lớn mạnh không ngừng

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Đức Thuận: Cải cách tài chính công Việt Nam hướng đến minh bạch tài khóa tiệm cận với thế giới

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Đặng Đức Anh, Đinh Thị Hảo, Đặng Kim Sơn: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025 dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Lê Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thanh Nga: Quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020: Thực trạng và giải pháp trong thời gian tới

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Vũ Thị Liên: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào một số ngành, lĩnh vực ở Việt Nam hiện nay và tầm nhìn trong thời gian tới

Nguyễn Thị Thúy Ngọc: Thực trạng hoạt động Fintech trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam hiện nay và một số đề xuất

Vũ Trọng Phong: Tăng cường chuyển đổi số doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin Việt Nam

Hoàng Hương Giang: Một số giải pháp công nghệ tối ưu hoá hoạt động bán lẻ

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nguyễn Thị Hương, Phạm Mỹ Hằng Phương, Trần Hoàng Minh: Kinh nghiệm phát triển dịch vụ văn hóa cho người dân nông thôn ở một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Nguyễn Lan Hương: Ngành dịch vụ trong sự phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Bùi Thị Thu Thủy: Bắc Giang: Nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Hồ Thị Hoàng Lương, Lê Thị Hồng Ngọc: Đánh giá hiệu quả thu hút FDI đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An

Cao Thanh Nhã, Nguyễn Hoàng Phương: Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Phước

IN THIS ISSUE

PLANNING AND INVESTMENT SECTOR: 75 YEARS OF CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT TOGETHER WITH THE NATION

Congratulation letter from Party General Secretary and President Nguyen Phu Trong on the 75th founding anniversary of Planning and Investment sector

Letter from the National Assembly Chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan to the officials, civil servants, public servants and employees of Planning and Investment sector on the occasion of 75th founding anniversary

Congratulation letter from Prime Minister Nguyen Xuan Phuc to the officials, civil servants, public servants and employees of Planning and Investment sector

Congratulation letter from Minister of Planning and Investment Nguyen Chi Dung

Nguyen Chi Dung: A journey through 75 years: Ministry of Planning and Investment keeps up spreading the “flame” of innovation

Cao Viet Sinh: 75-year growth of Planning and Investment sector: Landmarks in national reform and development

Nguyen Mai: A need for breakthrough in FDI attraction into Vietnam

Vu Khoan: Some memories of planning and investment

Tran Hong Quang: Contribution of Ministry of Planning and Investment to the development of national socio-economic development strategy and plan

Nguyen Thi Huong: Looking back on 75 years of establishment and development of Vietnam’s Statistics sector and orientations for the future

Tran Hao Hung: The landmark of institutional reform of the Ministry of Planning and Investment

Do Nhat Hoang: Improve the quality and efficiency of foreign investment cooperation up to 2030

Nguyen Le Thuy: Economics and Forecast Review: Milestones in the 75-year journey of the Planning and Investment sector

Kim Ngoc Thanh Nga: Practicality and innovative thinking are important requirements to young staffs of Planning, Investment and Statistics sectors

Nguyen Manh Quyen: Hanoi Department of Planning and Investment: Be dynamic and creative, contributing to the rapid and sustainable development of the Capital

Tran Thi Thanh Tam: Da Nang Department of Planning and Investment: Promoting the role as an advisory agency in the local socio-economic development

Nguyen Thanh Hai: Binh Dinh Department of Planning and Investment always affirms its position and important role in the local socio-economic development

Van Dinh Thao: To drive Tuyen Quang’s Planning and Investment sector to continuously develop and grow

FROM POLICY TO LIFE

Nguyen Duc Thuan: Vietnam’s public finance reform towards fiscal transparency in accordance with global standards

ANALYZE - RECOMMENDATION - FORECAST

Dang Duc Anh, Dinh Thi Hao, Dang Kim Son: To boost Vietnam’s economic growth for the period 2021-2025 based on science, technology and innovation

Le Thi Bich Ngoc, Nguyen Thanh Nga: Public debt management in the period 2016-2020: Current situation and solutions for the coming time

RESEARCH - EXCHANGE

Vu Thi Lien: Apply artificial intelligence to several industries and areas in Vietnam and vision for the future

Nguyen Thi Thuy Ngoc: Current situation of Fintech operations in Vietnam’s banking and finance sector and some recommendations

Vu Trong Phong: Accelerate digital transformation in telecommunications and information technology enterprises in Vietnam

Hoang Huong Giang: Some technology solutions for optimizing retail sector

LOOK AT THE WORLD

Nguyen Thi Huong, Pham My Hang Phuong, Tran Hoang Minh: Experience in developing cultural services for rural people in some countries and policy implications for Vietnam

ECONOMIC SECTOR - TERRITORY

Nguyen Lan Huong: Service sector in the development of Ho Chi Minh City’s economy

Bui Thi Thu Thuy: Bac Giang: Efforts to improve provincial competitiveness

Ho Thi Hoang Luong, Le Thi Hong Ngoc: Evaluate the efficiency of FDI attraction in socio-economic development in Nghe An province

Cao Thanh Nha, Nguyen Hoang Phuong: Improve the attraction of FDI into Binh Phuoc province