Theo đó, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 3.047.076.280.000 đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 19.050 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20%.

HOSE đón 2 doanh nghiệp niêm yết mới

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thành lập vào tháng 5/2008 với vốn điều lệ ban đầu là 2.500 tỷ đồng với chức năng và nhiệm vụ chính là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên. Sau 2 lần tăng vốn, hiện nay vốn điều lệ của công ty đạt hơn 3.047 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng và đầu tư, hoạt động kinh doanh vốn trên thị trường tiền tệ và hoạt động dịch vụ. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và năm 2020 của công ty, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt hơn 1.361 tỷ và 1.473 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt hơn 229 tỷ và 228 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2021, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của công ty đạt hơn 1.277 tỷ đồng tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 237 tỷ đồng.

Ông Hoàng Văn Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhấn mạnh: “Việc niêm yết trên HOSE sẽ là cơ hội để công ty xây dựng hình ảnh là một doanh nghiệp tài chính tận tâm, chuyên nghiệp, minh bạch trong mắt các các cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng trong nước cũng như nước ngoài của công ty. Bên cạnh đó, sự kiện này cũng đánh dấu bước quan trọng trong giai đoạn tái cơ cấu, đưa công ty bước sang giai đoạn cất cánh để phát triển mạnh mẽ, vượt bậc với những mục tiêu lớn hơn và bền vững hơn”.

HOSE đón 2 doanh nghiệp niêm yết mới

Với Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 165.000.000.000 đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 22.000 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20%.

Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị thành lập từ năm 1992 với tên Nhà máy xi măng Đông Hà. Năm 2012, Công ty chuyển sang hình thức Công ty cổ phần với số vốn điều lệ ban đầu là 40 tỷ đồng. Sau 03 đợt tăng vốn, vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 165 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là sản xuất và cung ứng các mặt hàng vật liệu xây dựng như xi măng, gạch tuynel, gạch không nung, đá xây dựng….. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và năm 2020 của công ty, doanh thu thuần đạt hơn 102.3 tỷ và 118.3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt hơn 3.8 tỷ và 8.5 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 135 tỷ đồng tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 19 tỷ đồng.

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, ông Lê Đình Sung, Chủ tịch Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị nhấn mạnh: “Việc niêm yết trên HOSE là cột mốc lớn trong chặng đường phát triển dài hạn của Công ty, đánh dấu một bước tiến mới với nhiều cơ hội, tiềm năng và thách thức”

Lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của 2 cổ phiếu và cho biết, với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của các công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán, tham dự các chương trình đào tạo và cập nhật các thông lệ quốc tế tốt về quản trị công ty, phát triển bền vững...