IOSCO thông qua kế hoạch hoạt động nhằm phát triển tài chính bền vững
Từ năm 2013, UBCK Việt Nam trở thành thành viên ở cấp độ cao nhất của IOSCO, đánh dấu một bước tiến lớn trong hoạt động hội nhập quốc tế của ngành chứng khoán
IOSCO cho biết, cần tất cả mọi người trong lĩnh vực chứng khoán làm việc với tổ chức này từ bây giờ để thúc đẩy các thông lệ tốt và chỉ ra các hoạt động rửa xanh.

Kế hoạch hoạt động Tài chính Bền vững năm 2022 của IOSCO củng cố cam kết của tổ chức này trong việc tăng cường tính minh bạch và giảm thiểu hoạt động rửa xanh (Greenwashing - phát hành để huy động vốn vào các mục tiêu không phải là bền vững hay xanh nhưng lấy danh là phát hành xanh). Ông Ashley Alder, Chủ tịch IOSCO, người đứng đầu Cơ quan quản lý chứng khoán Hồng Kông cho biết: “Kế hoạch làm việc của chúng tôi cho năm 2022 rất tham vọng, nhưng điều quan trọng nhất là cộng đồng cơ quan quản lý phải tăng cường nỗ lực của mình trong việc đảm bảo thị trường đóng góp tích cực vào các thách thức về tính bền vững, bằng cách đảm bảo tính toàn vẹn của các thị trường tài chính và bảo vệ các nhà đầu tư”.

IOSCO đang lên kế hoạch xem xét kịp thời và kỹ lưỡng về các bản Dự thảo sắp được công bố của Hội đồng Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế (ISSB) liên quan tới các Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế về các yêu cầu công bố thông tin về khí hậu và tính bền vững chung, cũng như các tiêu chuẩn cuối cùng khi các dự thảo này được công bố. Nếu IOSCO xác định rằng, Tiêu chuẩn Bền vững Chuẩn mực báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS phù hợp với mục đích, IOSCO sẽ cung cấp cho tất cả 140 nước thành viên IOSCO cơ sở để họ có thể quyết định cách thức thông qua, áp dụng.

Đồng thời, IOSCO cũng sẽ thúc đẩy công việc phát triển các tiêu chuẩn đảm bảo. IOSCO xác định việc đảm bảo độc lập về chất lượng báo cáo thông tin phát triển bền vững của doanh nghiệp là yếu tố chính để xây dựng niềm tin vào báo cáo phát triển bền vững.

IOSCO cũng cam kết đánh giá, xem xét kỹ lưỡng các thị trường carbon để xác định các lỗ hổng, điểm yếu trong các thị trường carbon tự nguyện non trẻ, cũng như tính minh bạch và tính toàn vẹn trong hoạt động của các thị trường carbon từ góc độ quản lý tài chính.

Ngoài ra, IOSCO sẽ tăng cường tham gia với các cơ quan quản lý quốc gia và các thành viên thị trường để thúc đẩy việc thực hiện các khuyến nghị của mình đối với việc quản lý tài sản, xếp hạng ESG và các nhà cung cấp dữ liệu.

Ông Rodrigo Buenaventura, người đứng đầu cơ quan quản lý Tây Ban Nha, một trong những nhà lãnh đạo phụ trách phần này trong kế hoạch làm việc của IOSCO, cho biết: “IOSCO đã giải thích rất rõ ràng với các thành viên thị trường về cách thức để có thể tránh được hoạt động rửa xanh. Chúng tôi cần tất cả mọi người trong lĩnh vực chứng khoán làm việc với chúng tôi từ bây giờ để thúc đẩy các thông lệ tốt và chỉ ra các hoạt động rửa xanh. Việc xây dựng lòng tin thông qua các tiêu chuẩn hành vi cao là rất quan trọng để các sản phẩm đầu tư được mô tả là bền vững trên thực tế.”

Erik Thedéen, Chủ tịch Tổ Công tác đặc nhiệm về Tài chính Bền vững của IOSCO, người đứng đầu cơ quan quản lý của Thụy Điển cho biết: “IOSCO có một loạt các nhiệm vụ trước mắt vào năm 2022. Công việc xác nhận, chấp thuận các tiêu chuẩn của Hội đồng Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế (ISSB) của chúng tôi là một phần trong nỗ lực lớn hơn của IOSCO nhằm chuyên nghiệp hóa tất cả các khía cạnh của tài chính bền vững. Tổ Công tác đặc đặc nhiệm của IOSCO đã yêu cầu tôi chủ trì, làm việc chuyên sâu vào năm 2022 để đưa ra một loạt các vấn đề chính cần được giải quyết nếu thị trường đặt mục tiêu tăng cường hỗ trợ cho các nhà đầu tư có mong muốn đầu tư vào ESG”.

Tại Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) trở thành thành viên chính thức của IOSCO tại Hội nghị thường niên lần thứ 26 của IOSCO tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 26/6/2001. Kể từ khi trở thành thành viên của IOSCO, UBCK đã tích cực tham gia các hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác với các nước thành viên, nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán. Ngày 18/9/2013, tại Hội nghị thường niên của IOSCO, UBCK Việt Nam đã ký Phụ lục A Biên bản Ghi nhớ đa phương MMOU của IOSCO, trở thành thành viên ở cấp độ cao nhất của tổ chức này, đánh dấu một bước tiến lớn trong hoạt động hội nhập quốc tế của ngành chứng khoán Việt Nam./.