Cụ thể là, tháng 11/2015, ngành công nghiệp khai khoáng chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi đó, các ngành khác vẫn giữ được tốc độ tăng cao, như: công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 10,4%.

Tính chung 11 tháng, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2014 tăng 7,5%). Trong đó, ngành khai khoáng tăng 8,1%, đóng góp 2,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,1%, đóng góp 6,8 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,5%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 7,5%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 11 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 38,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 28%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 17,4%; dệt tăng 15,1%. Chính vì vậy, kéo theo một số sản phẩm có mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Ô tô tăng 55,6%; ti vi tăng 51,1%; điện thoại di động tăng 38,7%; giày, dép da tăng 18,3%; thép cán tăng 18,2%; sữa bột tăng 17,3%; sữa tươi tăng 15%.

Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng của IIP. Theo đó, tháng 11/2015, IIP của Thái Nguyên tăng 107,3%, Quảng Nam tăng 34,6%, Hải Phòng tăng 16,5%, Đà Nẵng tăng 13,9%, Hải Dương tăng 10,4%, Bình Dương tăng 10,1%, Đồng Nai tăng 8,5%, Hà Nội tăng 7,9%, TP. Hồ Chí Minh tăng 7,7%, Cần Thơ tăng 7%, Quảng Ninh tăng 6,4%, Vĩnh Phúc tăng 3%, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 1,3%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10/2015 tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 51,6%; sản xuất xe có động cơ tăng 26,9%; sản xuất kim loại tăng 24%.

Trong khi đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/11/2015 tăng 9,7% so với cùng thời điểm năm trước. Tính bình quân 10 tháng đầu năm 2015, tỷ lệ tồn kho là 72,9%, trong đó, một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu là 141,3%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 113,4%; sản xuất chế biến thực phẩm 98,9%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/11/2015 tăng 6,3% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,1%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 9,3%.

Tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/11/2015 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Thái Nguyên tăng 42,1%; Vĩnh Phúc tăng 17,8%; Quảng Nam tăng 13,4%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 10,9%; Bình Dương tăng 8,5%; Bắc Ninh tăng 6,5%; Đà Nẵng tăng 5,8%; Quảng Ninh tăng 5%; Đồng Nai và Hải Dương cùng tăng 3,3%.../.