Đoàn Đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư do bà Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ dẫn đầu tham dự Đại hội.

“Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng của đoàn viên, người lao động trong toàn khối. 300 đại biểu dự đại hội đại diện cho hơn 84.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp Trung ương…”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, khi phát biểu khai mạc Đại hội.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, đóng góp trí tuệ để Đại hội thành công tốt đẹp; sáng suốt lựa chọn nhân sự dựa trên sở trường của từng cá nhân, đáp ứng Đề án nhân sự đã đề ra (nguồn: dangcongsan.vn)

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; những kết quả chính đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với nhiệm kỳ 2023 – 2028; định hướng thảo luận góp ý Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023- 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; góp ý các văn kiện trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam
Đoàn Đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư do bà Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ (thứ 3 từ phải sang) dẫn đầu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng thời xác định công tác chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động là mục tiêu hoạt động trọng tâm của công đoàn các cấp trong nhiều năm qua.

Hằng năm, gần 100% công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; trên 95% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; gần 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, để giải quyết kịp thời các kiến nghị của người lao động.

Đến nay, có 46/57 (80,7%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã ký Thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như: hỗ trợ tiền ăn ca, xăng xe, nhà ở, gửi trẻ.../.