Hôm nay (ngày 13/10), Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm triển khai Kế hoạch 240 thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và 1 năm thực hiện Kế hoạch 131 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trong công an nhân dân, theo Bộ Công an.

Trong 3 năm thực hiện Kế hoạch 240, lực lượng Cảnh sát hình sự tại địa phương đã tham mưu thành lập 3.287 Đoàn liên ngành kiểm tra 24.505 lượt, đối với 24.078 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”. Qua đó, phát hiện 2.985 cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định, tiến hành xử phạt hành chính 2.796 cá nhân, thu hồi 690 Giấy chứng nhận của các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện. Đã phát hiện, tiếp nhận 2.740 vụ, 4.941 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; đã khởi tố 1.575 vụ, 3.399 bị can hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”…

Khởi tố 3.399 bị can hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu gắn trách nhiệm cụ thể từng cấp trong chỉ đạo đấu tranh với tội phạm "tín dụng đen" (nguồn: mps)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ những thách thức, nhiệm vụ nặng nề mà lực lượng công an phải đối mặt trong thời gian tới, qua đó, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; phải tập trung nhận diện, đánh giá, dự báo tốt diễn biến tình hình tội phạm “tín dụng đen” trong thời gian tới, để từ đó có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp.

“Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các chỉ đạo của Bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác xây dựng lực lượng, sắp xếp, kiện toàn, bố trí cán bộ, gắn trách nhiệm cụ thể từng cấp trong chỉ đạo đấu tranh với tội phạm ‘tín dụng đen’…”, ông Ngọc lưu ý.

Lãnh đạo Bộ Công an còn yêu cầu từng đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức coi mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” và tập trung đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức là yếu tố quyết định đến thành quả thực hiện mục tiêu làm giảm bền vững ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự. Đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; làm tốt công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, đánh giá đúng những yếu tố là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm theo từng lĩnh vực, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp với từng địa bàn. Tăng cường tích hợp, ứng dụng công nghệ, kết nối dữ liệu, hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm; làm tốt công tác thông tin, báo cáo, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nghiệp vụ trên từng lĩnh vực, để từ đó góp phần đưa công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm “tín dụng đen” đi vào hiệu quả, nề nếp.../.