Tuần trước, cũng xuất hiện trên Chương trình này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã khẳng định, sẽ tiếp tục công khai sâu hơn nữa, rõ hơn nữa Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, có thể công khai việc trích, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với từng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu đầu mối trong từng thời kỳ, ví dụ như là từng quý.

Nguyên nhân vì sao lại báo cáo theo từng quý, Bộ trưởng lý giải, nếu chúng ta thực hiện hàng tháng thì phát sinh nhiều chi phí, công sức, thủ tục hành chính, vì công khai thì phải qua báo cáo của doanh nghiệp, thẩm tra của cơ quan nhà nước, mất thời gian về thủ tục và nhân lực.

Về việc đề xuất không nên trích quy bình ổn cho doanh nghiệp nữa, vì nếu lỗ thì doanh nghiệp đã không tăng mạnh mức chiết khẩu cho đại lý vào thời điểm cuối tháng 8 vừa rồi, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc thực hiện các công cụ quản lý giá của Nhà nước đều theo quan điểm, đặt vị trí lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu, sau đó mới đến doanh nghiệp và Nhà nước.

Quay lại trước đó kỳ tăng giá, tức là ngày 17/7/2013, khi giá thế giới biến động bất thường rất lớn, Bộ trưởng cho biết, nếu tính đủ yếu tố thì giá bán lẻ xăng dầu lúc đó tăng 988 đồng/lít xăng.

Tuy nhiên, do yêu cầu phải đảm bảo ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Trên tinh thần đó, liên Bộ Tài chính-Công Thương quyết định phải giảm lợi nhuận định mức của doanh nghiệp xuống 2/3, tức là từ 300 đồng xuống 100 đồng trong cơ cấu giá bán của xăng dầu thời điểm đó; thứ hai là xả Quỹ bình ổn giá xăng dầu 300 đồng/lít xăng; thứ ba là số chênh lệch còn lại 468 đồng/lít xăng thì chúng tôi cho phép doanh nghiệp tăng giá tối đa 468 đồng/lít xăng trên số tăng đột biến lúc đó là 968 đồng/lít xăng.

Đến cuối tháng 8, khi giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm và tính bình quân 30 ngày thì chênh lệch giảm, khoảng 500 đồng/lít xăng. Song, để đảm bảo lợi ích người tiêu dùng và lợi ích của DN, liên Bộ quyết định trả lại đủ lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp trước đó (ngày 17/7) đã giảm 200 đồng thì bây giờ tăng thêm 200 đồng.

Thứ hai là khi giảm giá xăng bán lẻ 300 đồng/lít, người tiêu dùng mua xăng sẽ thấy giá xăng giảm ngay là 300 đồng/lít, còn lợi nhuận định mức thì như “van xả”, nằm trong cơ cấu của giá cơ sở xăng dầu, đồng thời nằm trong cơ cấu giá bán xăng dầu.

“Do vậy, lúc đó thực chất là vừa trích vừa xả trên sổ sách, nên không có ý nghĩa gì về giảm giá và cũng không có nghĩa là lợi ích của người tiêu dùng bị xâm hại”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Liên quan đến mặt hàng sữa, chỉ với một động tác đơn giản đổi tên sữa thành sản phẩm sdnh dưỡng mà mặt hàng này đã “thoát” khỏi danh mục bình ổn giá, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, để khắc phục tình trạng này và bảo đảm lợi ích người tiêu dùng và bảo đảm ổn định thị trường, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ giao Bộ Y tế hai việc: Thứ nhất là Bộ Y tế ban hành ngay danh mục sữa và các chế phẩm từ sữa thuộc mặt hàng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật Giá. Từ đó Bộ Tài chính sẽ điều hành, quản lý giá sữa theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Thứ hai, đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu ban hành Thông tư quy định mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật Giá.

Theo đó, mặt hàng sữa sẽ sớm được đưa vào danh mục bình ổn giá.

Ngày 4/10/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BYT về Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

Theo đó, danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 15 Luật Giá bao gồm hai nhóm:

Thứ nhất, sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 36 tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành.

Thứ hai, sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng bột hoặc dạng lỏng có công bố sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng không theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Khoản 1 Điều này.

Danh mục này là cơ sở để Bộ Tài chính thực hiện quản lý giá theo quy định của pháp luật về giá.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2013.