Doanh nghiệp bất động sản vẫn gọi vốn qua trái phiếu nhiều nhất

Liên quan đến diễn biến của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), Bộ Tài chính cho hay, lũy kế từ đầu năm đến ngày 21/7/2023, có 36 doanh nghiệp đã phát hành với khối lượng 61,2 nghìn tỷ đồng (giảm 78% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó doanh nghiệp bất động sản chiếm 55% (33,3 nghìn tỷ đồng); 60,91% trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo; khối lượng mua lại trước hạn là 130,4 nghìn tỷ đồng (gấp 1,65 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Lượng vốn doanh nghiệp hút được qua kênh trái phiếu giảm sâu
Trong đợt phát hành ngày 14/7/2023, Ngân hàng Phương Đông đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu. Ảnh: OCB

Kể từ khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế (có hiệu lực thi hành từ ngày 5/3/2023), khối lượng TPDN phát hành là 60,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 99% khối lượng kể từ đầu năm 2023. Dư nợ TPDN tại thời điểm 21/7/2023 khoảng 1,03 triệu tỷ đồng, chiếm 10,8% GDP năm 2022, bằng 8,3% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

Tăng cường công tác thanh tra, giám sát

Trong bối cảnh thị trường TPDN tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn sau hàng loạt sai phạm bị phanh phui, để tiếp sức cho thị trường TPDN phát triển lành mạnh, Bộ Tài chính kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế, trong đó tính đến yếu tố thị trường TPDN chưa thể phục hồi được ngay trong năm 2023.

NHNN nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 11/QĐ-NHNN, ngày 06/1/2010 về danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của NHNN, trong đó bổ sung TPDN vào danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của NHNN.

NHNN tiếp tục nghiên cứu, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2021/TT-NHNN theo hướng tăng cường minh bạch và thanh khoản của thị trường TPDN, kiểm soát chặt chẽ rủi ro, góp phần hỗ trợ phát triển thị trường TPDN an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Về theo dõi thanh toán TPDN đến hạn, Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi việc công bố thông tin của doanh nghiệp, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có trái phiếu đến hạn lớn và yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm đến cùng về việc thanh toán đầy đủ nghĩa vụ trái phiếu cho nhà đầu tư theo điều kiện, điều khoản đã cam kết.

Về phát triển thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý giám sát, Bộ Tài chính đề xuất NHNN, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, các định chế tài chính có hoạt động liên quan đến phát hành TPDN theo quy định của pháp luật. Tăng cường nguồn lực, nhân sự cho các cơ quan thanh, kiểm tra của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và NHNN để quản lý, giám sát và phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trên thị trường chứng khoán, thị trường TPDN.

Cùng với tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và giám sát liên thông giữa các bộ, ngành về ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, cần triển khai các giải pháp thúc đẩy việc phát hành TPDN ra công chúng bên cạnh kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Bộ Tài chính đề xuất Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản (BĐS), trong đó đặc biệt là giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý đối với lĩnh vực BĐS, các dự án BĐS để các doanh nghiệp khẩn trương triển khai hoàn thiện dự án, đưa sản phẩm ra thị trường, khôi phục dòng tiền của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nâng cao tính công khai, minh bạch trong huy động và sử dụng vốn, có lộ trình chủ động áp dụng xếp hạng tín nhiệm TPDN, chủ động cung cấp thông tin về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh.

Liên quan đến các giải pháp trong trung, dài hạn, Bộ Tài chính đề xuất rà soát tổng thể, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan (Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng) đối với các quy định về điều kiện phát hành TPDN riêng lẻ; vấn đề người có liên quan, sở hữu chéo giữa tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp…./.