So vi cùng kỳ năm ngoái, go xut khu đã tăng 14,6% v lượng, nhưng li tăng đến 32,1% v giá tr nh giá tăng. Đây là kết qu tương đi kh quan khi Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2 năm nay, kỳ ngh Tết dài khiến hot đng xut khu ít nhiu b nh hưởng.

Trong các th trường xut khu, Philippines là th trường đng đu nhp khu go Vit Nam vi th phn 26,9%. Trung Quc đng th hai vi 23,5% th phn.

Nếu như giá go xut khu bình quân năm 2017 tăng lên được 15 USD/tn so vi giá năm 2016, thì giá go trong đt xut khu đu năm 2018 đã tăng thêm 25 USD/tn so vi năm ngoái, mc 475 USD/tn. Đc bit, giá go xut khu ca nước ta hin cao hơn go Thái Lan.

Giá xut khu go có xu hướng tăng nh cht lượng go Vit Nam đang tăng lên. Có được kết qu này nh nước ta tiếp tc duy trì đi theo con đường go cht lượng cao, quyết lit tái cơ cu nhm nâng cao giá tr ht go. Nếu như trước đây Vit Nam ch yếu xut khu go thường thì t năm ngoái, 81% cơ cu go xut khu ca Vit Nam đã là go cht lượng cao.

Trước đây, Vit Nam ch yếu xut khu go thường như IR 50404, nhưng nay ch yếu là go nếp, go thơm, jasmine...

Thị trường xuất khẩu gạo đang sôi động

Bên cnh đó, go thường s vn chiếm mt t l nht đnh. Mc dù hin giá lúa IR50404 đang tt, nhưng không vì giá tt trước mt mà quay tr li tăng sn xut loi lúa go này. Vi lúa IR 50404, B Nông nghip và Phát trin nông thôn đã ch đo không sn xut trong v Mùa, ch sn xut mt phn trong các v còn li.

Ti min Nam, lúa Đông Xuân gieo s đt 1.953.100 ha, tăng 1,9% so vi cùng kỳ năm 2017; riêng vùng Đng bng sông Cu Long gieo cy đt 1.563.900 ha và đã thu hoch khong 249.200 ha.

Năng sut lúa Đông Xuân Đng bng sông Cu Long đt 60 t/ha, tăng 5 t so vi cùng kỳ 2017. Nhng tín hiu tích cc trong xut khu đã giúp giá lúa khu vc này n đnh và tăng nh t 100-500 đng/kg.

Vi s khi sc ngay t đu năm, các cơ quan chc năng d báo, năm nay, Vit Nam có kh năng xut khu được 6,5 triu tn go. Trước đó, năm 2017, Vit Nam xut khu được 5,8 triu tn go vi tr giá 2,6 t USD./.