Ngày 24/4/2023 tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội (AME) tổ chức Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong quản lý chất lượng sản xuất - hành trang tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Việt Nam (InnovateVN) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi xướng, hội thảo diễn ra với mục đích nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp quân đội về quản lý chất lượng trong lĩnh vực sản xuất theo hướng bền vững, đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp quân đội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tận dụng cơ hội trở thành “công xưởng” sản xuất của thế giới

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết: "Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp quân đội
Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức

Do đó, các hoạt động hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp là những dấu mốc quan trọng trong việc hợp tác giữa các bên, tạo tiền đề thu hút, tập hợp các nguồn lực, khuyến khích các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tham gia hợp tác, hỗ trợ và cộng hưởng, hướng tới sự phát triển bền vững.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, thời gian tới, Việt Nam vẫn được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như đang có nhiều lợi thế để đón dòng vốn dịch chuyển của các tập đoàn đa quốc gia.

“Vì vậy, yêu cầu nâng cao khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu cho các doanh nghiệp được đặt ra một cách cấp thiết, nhằm tận dụng tối đa các cơ hội để đưa Việt Nam trở thành một trong những 'công xưởng' sản xuất của thế giới”, Thượng tướng Vũ Hải Sản nêu rõ.

Cần hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Theo Thượng tướng Vũ Hải Sản, để doanh nghiệp quân đội tiếp tục có những bước phát triển bền vững, đáp ứng khả năng cạnh tranh và yêu cầu của hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp quân đội cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa.

Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp quân đội
Theo Thượng tướng Vũ Hải Sản, Việt Nam vẫn được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài

Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan Bộ Quốc phòng như: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Cục Kinh tế, Cục Khoa học quân sự và Hiệp hội doanh nghiệp Quân đội tiếp tục duy trì, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc chỉ đạo, triển khai quyết liệt và có hiệu quả công tác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, lao động kinh tế của toàn quân, đặc biệt là trong việc triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp quân đội.

Đối với các doanh nghiệp quân đội, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến, hiện đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, có năng lực cạnh tranh quốc tế; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật, quân sự và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng trong tình hình mới.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện củng cố, phát triển một số tập đoàn, tổng công ty trong quân đội có quy mô phù hợp, trở thành doanh nghiệp hàng đầu của đất nước, hoạt động lưỡng dụng, hiệu quả, phát triển bền vững, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực, quốc tế; dẫn dắt, mở đường cho một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, nhất là lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, công nghệ lỗi, công nghệ số, dịch vụ logistics, góp phần nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng, hiện đại hóa quân đội.

Thượng tướng Vũ Hải Sản đề nghị lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, NIC cùng các cơ quan, bộ, ngành và các doanh nghiệp trong nước, cũng như quốc tế có mặt ngày hôm nay tiếp tục dành sự ủng hộ, quan tâm đến việc phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp quân đội gia tăng khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, nhất là trong lĩnh vực quản lý chất lượng sản xuất.

Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Duy Đông đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, tạo điều kiện để các viện nghiên cứu, trường đại học thuộc Bộ Quốc phòng hợp tác chặt chẽ với NIC để cùng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, triển khai một số hoạt động thuộc Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Việt Nam (InnovateVN).

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa NIC và Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội; giữa NIC và Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp quân đội
Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa NIC và Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội

“Đây là những dấu mốc quan trọng trong việc hợp tác giữa các bên, tạo tiền đề thu hút, tập hợp các nguồn lực, tạo nên một nền tảng kết nối nhằm khuyến khích các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tham gia hợp tác, hỗ trợ và cộng hưởng, hướng tới sự phát triển bền vững”, Thứ trưởng Trần Duy Đông tin tưởng./.