NAPAS sẽ đổi mới sáng tạo, cùng các thành viên hướng tới một xã hội không tiền mặt
Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS

Giao dịch qua NAPAS năm 2021 tăng trưởng 94% về số lượng

Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, trong bối cảnh phức tạp của dịch COVID-19, cùng với công tác chống dịch, NAPAS vẫn đảm bảo duy trì vận hành hệ thống chuyển mạch và bù trừ điện tử liên tục, ổn định, an toàn, góp phần đem lại hiệu quả của hoạt động thanh toán liên ngân hàng cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân và hoạt động kinh tế; góp phần tích cực trong việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng.

Cụ thể, trong năm 2021, NAPAS đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) như: hoàn thành kết nối Cổng thanh toán nội địa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; hoàn thành triển khai kết nối và xử lý chuyển mạch các giao dịch nội địa của thẻ Visa, MasterCard, JCB và UPI theo mô hình kết nối mới từ 01/01/2021; hoàn thành triển khai Dự án kết nối thử nghiệm kết nối song phương Việt Nam và Thái Lan với NITMX theo đúng kế hoạch; phối hợp với 14 ngân hàng ra mắt thị trường thương hiệu VietQR và dịch vụ Chuyển tiền nhanh NAPAS247 bằng mã VietQR; triển khai mở rộng Hệ thống bù trừ điện tử tự động cho các giao dịch bán lẻ (ACH)…

Tính đến 31/12/2021, tổng số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống NAPAS trong năm 2021 tăng trưởng 94% về số lượng giao dịch và 131% về giá trị giao dịch so với năm 2020. Trước sự tăng trưởng nhanh về các giao dịch thanh toán nói trên, NAPAS luôn đảm bảo duy trì, vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử ổn định, an toàn và thông suốt kể cả trong giai đoạn giãn cách xã hội; góp phần đem lại hiệu quả của hoạt động thanh toán liên ngân hàng cũng như đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân và hoạt động kinh tế; đồng hành và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021.

Bên cạnh đó, NAPAS đã thực hiện 04 đợt miễn, giảm phí dịch vụ nhằm hỗ trợ các ngân hàng triển khai áp dụng các chương trình, chính sách để hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ thanh toán, chuyển tiền với chi phí thấp, đặc biệt chú trọng thúc đẩy các giao dịch thanh toán nhỏ, lẻ. Tổng số phí NAPAS đã giảm cho các ngân hàng, trung gian thanh toán, đơn vị chấp nhận thanh toán trong năm 2021 lên đến hơn 1.200 tỷ đồng.

NAPAS cần nâng cao hiệu quả phòng ngừa rửa tiền trong hoạt động thanh toán

Năm 2022, lãnh đạo NAPAS cho biết, Công ty sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động của Công ty tại Chỉ thị của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022; Đảm bảo duy trì vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử ổn định, an toàn, thông suốt trong mọi tình huống; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ kinh doanh với các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại, nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân và góp phần nâng cao hiệu quả nền kinh tế.

NAPAS cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các ngân hàng hoàn thành chuyển đổi thẻ chip nội địa theo tiêu chuẩn VCCS; xây dựng hệ sinh thái, sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ thẻ chip tiếp xúc, không tiếp xúc, mã phản hồi nhanh VietQR; xây dựng cơ chế phí dịch vụ hợp lý, đồng hành cùng chính sách zero fee của các ngân hàng; hoàn thành việc triển khai sản phẩm dịch vụ hỗ trợ dịch vụ Mobile Money…

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả NAPAS đã đạt được trong năm 2021, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt quốc gia và nâng cao vai trò của NAPAS. Phó Thống đốc cũng đề nghị NAPAS tiếp tục chủ động tăng cường hoạt động truyền thông, tích cực phối hợp các đơn vị xây dựng, triển khai các chương trình truyền thông về các phương thức thanh toán mới, góp phần phổ cập kiến thức và thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người dân trong thời gian tới.

Trong năm 2022, NAPAS cần tập trung hoạt động nghiên cứu, phân tích dữ liệu, từ đó ưu tiên chính sách cho đầu tư trong lĩnh vực thanh toán; phối hợp các đơn vị liên quan làm tốt công tác cảnh báo rủi ro, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa rửa tiền trong hoạt động thanh toán.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS cho biết, NAPAS sẽ phát huy tinh thần sáng tạo, cùng với các ngân hàng thành viên, đối tác tạo ra chuỗi giá trị gia tăng, góp phần xây dựng hạ tầng thanh toán bán lẻ Việt Nam hiện đại, văn minh, hướng tới một xã hội không tiền mặt./.