Tại Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ X, năm 2024 diễn ra ngày 17/5, theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong nửa đầu năm 2024, mặc dù bối cảnh phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với sự điều hành linh hoạt của Bộ, sản xuất công nghiệp của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì đà tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Ngành Công Thương các tỉnh thành phía Bắc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2024
Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ X, năm 2024

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Bộ luôn đồng hành cùng các địa phương trong phát triển kinh tế. Thời gian qua, Bộ đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển ngành và đạt hiệu quả thiết thực. Kể từ sau hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ IX năm 2023, hoạt động liên kết giữa các địa phương ngày một tăng cường, nhờ đó đóng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng của ngành.

Theo ông Tân, thực tiễn cho thấy, tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại khu vực phía Bắc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của khu vực, cũng như của cả nước. Sản xuất công nghiệp ngày càng phát triển theo hướng bền vững, giảm dần tỷ trọng lĩnh vực khai khoáng, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng cao. Các địa phương trong khu vực cũng đã chủ động tham mưu Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến ngành để đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp; triển khai các quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh thuộc ngành đã được phê duyệt.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội cho biết, 28 tỉnh, thành phố khu vực có vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Ngành Công Thương có đóng góp quan trọng và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của khu vực. Tuy nhiên, khoảng cách phát triển giữa các địa phương còn lớn, sự phối hợp chưa thường xuyên, nhuần nhuyễn để tận dụng thế mạnh của vùng. Để khắc phục những hạn chế này, cần thiết tăng cường sự liên kết giữa các địa phương trong khu vực, cùng nhau phát triển trong bối cảnh còn nhiều phức tạp.

Nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo của Sở Công thương TP. Hà Nội, thời gian qua, sản xuất công nghiệp khu vực phía Bắc phục hồi tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của toàn nền kinh tế khu vực, cũng như của cả nước. Hoạt động sản xuất công nghiệp năm 2023 có mức tăng trưởng khá, IIP của 21/28 địa phương trong vùng có mức tăng trưởng dương, trong đó: 19/28 địa phương tăng cao hơn mức tăng trưởng của cả nước (tăng 1,5%); 8/28 địa phương tăng trưởng trên 10%; có 6 địa phương xếp trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chỉ số IIP đứng đầu cả nước. Một số trung tâm công nghiệp khu vực phía Bắc đã khôi phục đà tăng trưởng công nghiệp như: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội…

Về hoạt động thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn khu vực năm 2023 đạt 2.602 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 41,8% của cả nước, tăng 16,7% so với năm 2022, cao hơn mức tăng chung của cả nước (cả nước tăng 9,6%). Có 26/28 địa phương trong vùng có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước; 13/28 địa phương có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn vùng. Tổng kim ngạch xuất khẩu của 28 địa phương khu vực phía Bắc năm 2023 đạt 221,5 tỷ USD, tăng 1,7% so với năm 2022, cao hơn mức giảm 4,4% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, chiếm khoảng 62% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Một số địa phương có tăng trưởng xuất khẩu cao so với năm 2022, như: Hải Phòng đạt 16 tỷ USD, chiếm 13,3%, tăng 21%; Thái Nguyên đạt 17,8 tỷ USD, chiếm 14,7%, tăng 34%; Bắc Giang đạt 16,5 tỷ USD, chiếm 13,7%, tăng 22%...

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và bộ, ban, ngành các cấp, các địa phương, ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã chủ động, tích cực triển khai kịp thời các chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, thành ủy, tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố, thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch, các chỉ tiêu chủ yếu về công nghiệp, thương mại dần lấy lại đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2024. Tích cực triển khai tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công Thương; công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt, nhiều lĩnh vực của ngành được phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện, cấp xã thực hiện, nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngành Công Thương các tỉnh thành phía Bắc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2024
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Hội nghị

Cùng với đó, chủ động triển khai các việc nóng, nhạy cảm đột xuất trên các lĩnh vực (xăng dầu, điện, bình ổn thị trường); tổ chức diễn tập những lĩnh vực khó, chưa có tiền lệ: diễn tập ứng phó sự cố hóa chất độc; diễn tập sự cố mất điện diện rộng để các sở cùng học tập kinh nghiệm triển khai. Đề xuất các giải pháp kịp thời về tiết kiệm điện, đặc biệt trong những thời điểm cấp bách cao điểm hè. Đảm bảo cung ứng điện luôn ổn định, an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện chính trị - ngoại giao, văn hóa - xã hội, sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân của các địa phương trong vùng.

Triển khai có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu nội địa, liên kết vùng, đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng hóa về nông thôn, vùng biên giới, hải đảo..., góp phần ổn định đời sống nhân dân; thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá; kiềm chế lạm phát. Công tác phát triển thị trường xuất khẩu tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng, sản phẩm xuất khẩu đa dạng, nhiều sản phẩm đã có chỗ đứng và khả năng cạnh tranh trên thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, mẫu mã. Cơ cấu thị trường xuất khẩu chuyển dịch theo hướng giảm dần xuất khẩu tiểu ngạch, tăng dần giá trị xuất khẩu sang thị trường châu Âu và châu Mỹ. Tăng cường triển khai đồng bộ công tác quản lý nhà nước về Công Thương trên nhiều lĩnh vực; đẩy mạnh quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, quản lý an toàn thực phẩm, quản lý các mặt hàng kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực Công Thương..., góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm ăn chân chính, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường trong nước phát triển lành mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư và tiếp dân được quan tâm, chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.

Một số khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, theo bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại và hạn chế, như: (1) Sở một số tỉnh/thành phố, các chỉ tiêu được giao còn đạt thấp, có chỉ tiêu còn tăng trưởng âm (công nghiệp, xuất nhập khẩu); (2) Việc tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 theo Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 971/QĐ-BCT ngày 02/8/2023 của Bộ Công Thương còn chậm; (3) Việc xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp ưu tiên, phát triển mô hình nhà máy thông minh, phát triên công nghiệp xanh... của một số địa phương còn lúng túng, chưa xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện được; (4) Tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp của một số tỉnh, thành phố còn chậm; thu hút đầu tư mới còn khó khăn, một số dự án đầu tư vào khu, cụm công nghiệp đã được cấp giấy phép đầu tư, nhưng chưa triển khai hoặc đã khởi công xây dựng nhưng chưa đi vào hoạt động. Tỷ lệ cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động có Hệ thống xử lý nước thải tập trung còn chưa cao.

Ngành Công Thương các tỉnh thành phía Bắc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2024
Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

(5) Việc đầu tư các công trình điện còn gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ, bên cạnh đó diễn biến của thời tiết luôn bất thường..., nên nguy cơ thiếu điện vẫn cận kề, gây khó khăn trong công tác đảm bảo điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; (6) Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại tuy đã được quan tâm đầu tư, nhưng xét về tổng thể ở một số tỉnh vẫn còn lạc hậu, thiếu đồng bộ, tính kết nối chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; chưa hình thành được hệ thống chợ đầu mối, trung tâm phân phối hàng hóa lớn; một số loại hình mới chưa được phát triển (Outlet, khu kinh tế mở, kho hàng, logistics. ) làm hạn chế tiến trình hội nhập với xu thế phát triển của các nước trên thế giới; (7) Công tác liên kết, kết nối vùng, khu vực (nhất là các tỉnh/thành phố có địa bàn giáp danh) để phát triển đồng bộ các lĩnh vực của ngành (quy hoạch hạ tầng công nghiệp, thương mại, năng lượng, logistics...) còn hạn chế; chưa xây dựng được quy chế hợp tác phát triển giữa các thành viên trong vùng; (8) Lĩnh vực thương mại điện tử phát triển chưa đồng đều ở các địa phương, nhất là các địa phương khu vực miền núi, tỷ trọng thương mại điện tử đóng góp cho kinh tế số và tổng mức bán lẻ chưa cao; (9) Mô hình tổ chức bộ máy của các sở trên toàn quốc chưa có sự thống nhất, một số đơn vị trực thuộc sở đang bị sáp nhập về đơn vị khác trong tỉnh, thành phố (Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp)..., nên khó khăn trong công tác kết nối ngành dọc với các cục, vụ của Bộ Công Thương triển khai các nhiệm vụ chung của ngành, khó khăn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới

Nhận định về thuận lợi và khó khăn, xu thế, triển vọng tăng trưởng kinh tế trong nước, cũng như khu vực và toàn cầu trong các quý còn lại của năm 2024 và thời gian tới, tại Hội nghị, Bộ Công Thương dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của khu vực vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội trong bối cảnh biến động của địa chính trị và kinh tế thế giới diễn ra phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức tiếp tục tạo ra những thuận lợi trong thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thời gian tới. Đáng chú ý, các tổ chức quốc tế uy tín tiếp tục đánh giá và dự báo tích cực về triển vọng của kinh tế Việt Nam trong năm 2024 và thời gian tới. Kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I và quý II/2024. Chính phủ đã và tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024, nhất là trong những tháng cuối năm để tạo sự tăng trưởng đột phá, tác động tích cực đến phục hồi và tăng trưởng ở một số ngành như: thép, vật liệu xây dựng, cơ khí...

Đồng thời, nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh được triển khai, bao gồm cả thuế, phí sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới như: Chính sách bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; hỗ trợ tiền cho người lao động quay lại trở lại lao động làm việc, chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí thuế VAT, lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước; giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và gia hạn thời gian nộp các loại thuế)... sẽ là những điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo cơ sở cho việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành Công Thương khu vực phía Bắc năm 2024 và năm tiếp theo.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đại diện Bộ Công Thương cũng nhận định kinh tế khu vực và toàn cầu sẽ có nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tính bất định gia tăng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi còn chậm và khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro; khủng hoảng năng lượng, lương thực, đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất đầu vào còn tiềm ẩn, gây ra những hệ lụy nhất định tới tăng trưởng chung.

Nguy cơ suy thoái kinh tế, lạm phát và lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao khiến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh tại các quốc gia trên thế giới, trong đó có khu vực châu Âu - châu Mỹ, là những đối tác thương mại lớn của Việt Nam. “Đặc biệt, sự bất ổn, không chắc chắn của kinh tế toàn cầu đang ở mức cao nhất trong nhiều năm, tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới, nhất là với nền kinh tế có độ mở lớn như nước ta. Kết quả phát triển thời gian tới của Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào khả năng đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, gắn với tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), xử lý các rủi ro gắn với cạnh tranh thương mại - công nghệ giữa các nước lớn, ứng phó với các chính sách quốc tế có tác động mạnh mẽ đến các ngành, lĩnh vực như: việc áp dụng thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, quy định của EU về việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp liên quan đến rừng, các sản phẩm thủy sản khai thác...”, đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Đồng bộ các nhóm giải pháp hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2024

Trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới biến động phức tạp khó lường, nhằm nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2024 đã đề ra của ngành Công Thương, đồng thời góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong 6 tháng cuối năm 2024 và cả năm 2024, tại Hội nghị, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh tập trung tham mưu các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 về sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại. Cụ thể như sau: Đa số các địa phương phấn đấu IIP đạt trên 9%, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có quy mô ngành công nghiệp lớn; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu đạt 1.484 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, cả năm 2024 ước đạt 2.890 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với năm 2023; tổng kim ngach xuất khẩu phấn đấu đạt trên 123 tỷ USD, tăng hơn 3% so với cùng kỳ, cả năm 2024 đạt khoảng 244 tỷ USD, tăng trên 10% so với năm 2023; tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu tăng khoảng 9,4-9,8%.

Để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính được Chính phủ giao cho ngành Công Thương, trong các tháng còn lại năm 2024, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương và các Sở Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cần tập trung triển khai đồng loạt các nhóm giải pháp và nhiệm vụ sau:

(1) Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 05/01/2024 của Chính phủ và Chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ, Chương trình hành động của ngành Công Thương và kế hoạch hành động của UBND các tỉnh/thành phố thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngấn sách nhà nước năm 2024. Triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp, thương mại của địa phương. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch ngành, lĩnh vực; các đề án, kế hoạch, chương trình công tác năm 2024, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn.

(ii) Các địa phương khẩn trương tiếp tục rà soát, bổ sung các chiến lược, đề án và kế hoạch phát triển các ngành kinh tế, nhất là lĩnh vực Công Thương để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Đồng thời, chủ động nghiên cứu quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, cũng như tham khảo quy hoạch của các địa phương khác để kịp thời điều chỉnh quy hoạch tỉnh ngay sau khi được công bố (nếu thấy những điểm bất hợp lý), để làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư nói chung. Đặc biệt, là đón các dự án đầu tư từ chương trình đầu tư quốc gia. Bố trí nguồn lực phù hợp để thúc đẩy phát triển công nghiệp và thương mại của địa phương.

(iii) Tập trung đẩy nhanh các dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại; theo dõi, bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh để đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp khai thác tối đa năng lực sản xuất, kinh doanh, phân phối. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích hỗ trợ của Trung ương và của địa phương, để thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - làng nghề theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Quan tâm hỗ trợ các làng nghề có sản phẩm tiêu thụ lớn trên thị trường, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động đối với khu vực nông thôn.

(iv) Từng bước chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng, cơ khí, điện tử, hóa chất, công nghiệp xây dựng, lắp ráp, công nghiệp quốc phòng, an ninh; chú trọng các ngành có lợi thế cạnh tranh; công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và sản xuất vật liệu mới; sản xuất nguyên liệu cung cấp đầu vào cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trong nước. Kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp theo chiều sâu, các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng và tỷ trọng giá trị nội địa cao, sử dụng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu, có sức cạnh tranh.

(v) Nắm chắc tình hình thị trường, cân đối cung cầu, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường giá cả, nhất là đối với các hàng hóa thiết yếu. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối, kích cầu tiêu dùng trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu; củng cố, phát triển thị trường truyền thống và khai thác thị trường xuất khẩu mới; chuyển mạnh cơ cấu xuất khẩu cả về mặt hàng và thị trường, chú trọng phát triển theo chiều sâu; khai thác có hiệu quả các thị trường đã ký kết FTA. Khuyến khích đầu tư kho bãi hàng hóa, khai thác hiệu quả khu thương mại - công nghiệp và hình thành khu hợp tác qua biên giới. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, buôn bán biên giới, duy trì và quản lý tốt hoạt động tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

(vi) Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng thương mại và hệ thống phân phối, khuyến khích thu hút đầu tư các dự án trọng điểm phát triển hạ tầng thương mại. Thu hút đa dạng các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, trong đó chú trọng xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng thương mại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, kho hàng, tuyến phố chuyên doanh theo hướng văn minh, hiện đại. Tiếp tục hướng dẫn triển khai công tác chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

(vii) Chủ động thu hút đầu tư FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, Hydrogen... Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn môi trường tại các cum công nghiệp (CCN); rà soát, đánh giá lại quy hoạch, tiến độ hiệu quả đầu tư hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy của các CCN để đề xuất, tham mưu quy hoạch mới các CCN, phù hợp với thực tế của địa phương để tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng tại các CCN. Khuyến khích thu hút các nguồn lực đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các CCN.

Ngành Công Thương các tỉnh thành phía Bắc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2024
Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phát biểu tại Hội nghị

(viii) Triển khai lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư phát triển lưới điện nông thôn, quản lý vận hành đảm bảo an toàn cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa... Tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Thường xuyên tổ chức kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công của các dự án thủy điện, nhiệt điện..., kịp thời thực hiện, tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ công tác thẩm định, phê duyệt, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đến thi công.

(ix) Bám sát triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chủ động tham mưu, đề xuất với UBND các tỉnh, thành phố giải quyết, giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đăng ký, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ điện, mở rộng thị trường nội địa, tạo điều kiện để người dân nông thôn phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.

(x) Đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng giữa ngành Công Thương các tỉnh, thành phố, trong đó tập trung liên kết cung ứng hàng hóa, góp phần cân đối cung - cầu trong khu vực. Xây dựng các chương trình kết nối giữa nhà sản xuất, kinh doanh với nhà phân phối, đại lý và người tiêu dùng trong khu vực; có những cơ chế hỗ trợ để mở rộng thị trường về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Duy trì thường xuyên việc trao đổi thông tin; xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch giữa Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong vùng, khu vực và trong cả nước tạo cơ chế phối hợp trong công tác quản lý phát triển ngành Công Thương, chú trọng hợp tác về đầu tư, liên kết sản xuất, vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp trong khu vực. Phối hợp tốt trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; tăng cường công tác phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa, hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics.

(xi) Nâng cao công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, những cơ hội, thách thức của các FTA mà nước ta đã, sẽ ký kết, giúp doanh nghiệp chuẩn bị điều kiện cần thiết để chủ động phòng vệ thương mại, vượt qua các rào cản thương mại để phát triển; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử, quảng bá thương hiệu.

(xii) Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tối đa nhu cầu về nguồn nhân lực trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành Công Thương. Đẩy mạnh chuyển đổi số giúp doanh nghiệp ngành từng bước thiết lập hệ thống sản xuất - kinh doanh có tính linh hoạt cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chú trọng chính sách khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao hiệu suất lao động toàn ngành.

Về định hướng chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 văn bản chính chỉ đạo xuyên suốt việc thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử. Đến nay, Bộ Công Thương đã ban hành và xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ngành Công Thương giai đoạn 2022-2025 và xây dựng chương trình phát triển kinh tế số ngành Công Thương giai đoạn 2030. Để thúc đẩy liên kết vùng kinh tế gắn với thương mại hiện đại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quyết định số 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào 3 nhóm trụ cột chính: Thứ nhất, thúc đẩy hạ tầng dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện tử; thứ hai, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cơ quan quản lý địa phương, cũng như doanh nghiệp địa phương trong phát triển thương mại điện tử; thứ ba, với thúc đẩy liên kết vùng trong thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã triển khai và đặt mục tiêu trong năm 2024 sẽ đẩy mạnh triển khai thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại 6 vùng kinh tế./.