Ngày mai, Thủ tướng gặp nhà đầu tư nước ngoài để cùng gỡ vướng mắc và kịp thời nắm bắt cơ hội hợp tác mới
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam tại Hội nghị ngày 18/9/2022. Ảnh: VGP

Trong 35 năm qua, đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã khẳng định được vai trò là khu vực kinh tế năng động, có đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng, phát triển và hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam, góp phần thúc đẩy ba chuyển đổi cơ bản của nền kinh tế, đó là: (i) Từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường; (ii) Từ khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế tập thể là chủ yếu sang kinh tế nhiều thành phần, và (iii) Từ một nền kinh tế đóng cửa, bị bao vây, cấm vận sang mở cửa, hội nhập sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Đồng thời, ĐTNN đã tác động tích cực đến cải cách, đổi mới thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bộ máy quản lý nhà nước, cải thiện rõ rệt uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Với mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ĐTNN hoạt động hiệu quả, có đóng góp nhiều hơn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài tại trụ sở Văn phòng Chính phủ và trực tuyến tại điểm cầu 63 địa phương và khoảng 80 điểm cầu tại nước ngoài vào 8h ngày 22/4/2023.

Hội nghị có sự tham dự của 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp ĐTNN, các đại diện xúc tiến đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Mục tiêu của Hội nghị để truyền tải thông điệp của Người đứng đầu Chính phủ, tiếp tục khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam đối với khu vực ĐTNN. Theo đó, khu vực này được xác định có vai trò quan trọng trong nền kinh tế; được khuyến khích phát triển nhằm phát huy ngoại lực, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cộng hưởng sức mạnh nội lực, kịp thời nắm bắt cơ hội, nâng cao hiệu quả hợp tác ĐTNN.

Ngày mai, Thủ tướng gặp nhà đầu tư nước ngoài để cùng gỡ vướng mắc và kịp thời nắm bắt cơ hội hợp tác mới
Hội nghị năm 2022 được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 80 điểm cầu tại các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị, lãnh đạo Chính phù, các bộ, ngành, địa phương cùng với cộng đồng doanh nghiệp ĐTNN sẽ đánh giá tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước đến làn sóng đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nhận diện cơ hội, thách thức, khó khăn để có các giải pháp, chính sách chủ động thích ứng nhằm tháo gỡ vướng mắc và kịp thời nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới. Đồng thời, cũng khẳng định về một Chính phủ tin cậy, đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả; tiếp tục rà soát cải thiện môi trường đầu tư, nhất quán trong thực thi chính sách; có giải pháp linh hoạt để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên thì còn có nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

Tính đến ngày 20/04/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà ĐTNN đạt gần 8,88 tỷ USD, bằng 82,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn thực hiện của dự án ĐTNN ước đạt khoảng 5,85 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính lũy kế đến ngày 20/04/2023, cả nước có 37.065 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 445,9 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt hơn 279,8 tỷ USD, bằng gần 62,8% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực./.