Chương trình nhằm góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Chính phủ. Sự kiện ngày 1/10 dự kiến có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, NIC, USAID và các đối tác trong và ngoài nước liên quan.

Thông qua hỗ trợ kỹ thuật, WISE sẽ hợp tác với các đơn vị đào tạo, các đối tác phát triển nguồn nhân lực, các tổ chức tài chính và các cơ quan Nhà nước có liên quan nhằm mục tiêu nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và kỹ năng số cho Việt Nam. Các nhóm hoạt động cụ thể: (1) Đào tạo kỹ năng số cơ bản cho đối tượng mới gia nhập thị trường lao động; (2) Xây dựng thị trường đào tạo nâng cao và đào tạo lại về kỹ năng số; (3) Thúc đẩy đổi mới các sản phẩm tài chính sáng tạo cho giáo dục; (4) Nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo; (5) Xây dựng, vận hành hiệu quả Chương trình Đối tác phát triển nguồn nhân lực 4.0.

NIC và USAID sẽ hợp tác nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và kỹ năng số cho Việt Nam
Đào tạo là 1 trong 8 loại dịch vụ chức năng chính trong hoạt động của NIC

Đào tạo là 1 trong 8 loại dịch vụ chức năng chính trong hoạt động của NIC. 7 loại dịch vụ chức năng khác mà NIC đang và sẽ thực hiện là Ươm mầm và tăng tốc khởi nghiệp; Tổ chức sự kiện; Đầu tư; Hỗ trợ chuyển giao công nghệ; Cố vấn và tư vấn; Không gian và Dịch vụ tích hợp.

NIC được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg, ngày 02/10/2019, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là mô hình đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ thành lập và khác với mô hình trung tâm phổ biến ở các nước trên thế giới chủ yếu do doanh nghiệp, tập đoàn thiết lập và thường chỉ phục vụ mục tiêu nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp.

Tháng 3/2021, NIC tổ chức thành công “Ngày hội kiến tạo của nữ giới công nghệ, quy tụ gần 100 nữ giới trong ngành công nghệ thông tin và hơn 5.000 lượt tiếp cận trên mạng xã hội Facebook. Tháng 4/2021, NIC đào tạo cách học máy và trí tuệ nhân tạo cho sinh viên ngành công nghệ thông tin đến từ Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học FPT, Học viện Kỹ thuật mật mã… Tháng 5/2021, NIC phối hợp với Quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures công bố Báo cáo “Đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam 2020”. Cùng với đó là nhiều sự kiện được NIC bảo trợ hoặc đồng tổ chức như “Chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam – InnoCity”, kết nối các tri thức trẻ Việt Nam trên toàn cầu; “Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ cùng Amazon”… nhằm tạo kết nối lớn, thúc đẩy tinh thần học tập, sáng tạo và vươn lên của các cá nhân, doanh nghiệp./.