Dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, theo Văn phòng Quốc hội, sáng nay, (ngày 6/9), Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp và thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2021.

Nợ ban hành văn bản, cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng, để thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2021.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, công tác xây dựng pháp luật đã gắn kết hơn với công tác thi hành pháp luật và cải cách thủ tục hành chính. Các văn bản được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; cơ bản đảm bảo tính thống nhất. Công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng, nhất là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức của cơ quan có thẩm quyền trong chấp hành kỷ luật ban hành văn bản.

Nợ ban hành văn bản, cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, việc kiểm tra, đôn đốc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng. Ảnh: Quốc hội

Tuy tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết đã từng bước được khắc phục, nhưng đến nay vẫn còn nợ 8 văn bản. Công tác phối hợp tham gia, góp ý trong xây dựng văn bản pháp luật và công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các bộ, ngành chưa thực sự chặt chẽ.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cho rằng trong năm 2021, tuy bối cảnh có nhiều khó khăn, song Chính phủ vẫn xác định công tác xây dựng thể chế, pháp luật là một trong ba đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong kỳ báo cáo, số văn bản quy định chi tiết được ban hành nhiều hơn, số văn bản nợ có xu hướng giảm dần qua các năm và giảm so với năm 2020. Chính phủ đã đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc ban hành văn bản.

Theo các đại biểu, cần xây dựng văn bản hướng dẫn về quy trình, thủ tục hoạt động giám sát bằng hình thức xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, trong đó xác định tiêu chí đánh giá cụ thể về công tác tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, quy định cụ thể về trình tự phối hợp thẩm tra ở Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Tuy nhiên các đại biểu cũng đề nghị báo cáo của Chính phủ cần bổ sung, làm rõ những chuyển biến rõ nét trong việc tăng cường công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong từng năm. Chính phủ cũng cần quan tâm chỉ đạo việc ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các luật được thực thi nghiêm túc và đi vào cuộc sống.

Các ý kiến tại phiên họp kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo để hạn chế tối đa luật khung, luật ống; tăng cường chỉ đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội giám sát thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và đôn đốc công tác triển khai thi hành chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm theo phạm vi phụ trách. Cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, Chính phủ cần quan tâm xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm tra sơ bộ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 3, dự kiến khai mạc vào ngày 13/9 tới./.