Theo VIX, thương vụ trái phiếu mà Công ty vừa huy động thanh công có kỳ hạn 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Toàn bộ lượng trái phiếu trong đợt phát hành lần này đều được nhà đầu tư tổ chức trong nước mua hết.

Số vốn huy động được lần này sẽ được VIX sử dụng cho tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty.

Công ty cổ phần chứng khoán HDB vừa là đại lý phát hành, vừa là đơn vị đăng ký, lưu ký chuyển nhượng trái phiếu trong đợt phát hành này của VIX.

VIX vừa huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu trong bối cảnh gần đây nợ phải trả có sự gia tăng. Theo báo cáo tài chính quý I/2021, trong kỳ, Công ty ghi nhận khoản nợ phải trả là 486 tỷ đồng, trong khi con số này ở thời điểm đầu năm nay là 365,7 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là nợ ngắn hạn tăng mạnh từ 126,9 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm nay lên hơn 332,5 tỷ đồng khi kết thúc quý I/2021.

VIX ghi nhận nợ ngắn hạn phải trả tăng mạnh. Ảnh: VIX

Quý I/2021, VIX đạt 318,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 24,5 tỷ đồng. Quý đầu tiên của năm nay VIX ghi nhận khoản lãi khả quan nhờ lãi từ bán các tài sản tài chính FVTPL, lãi từ các khoản cho vay và phải thu, doanh thu môi giới, doanh thu bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán... đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Chốt phiên giao dịch ngày 25/5, VIX có giá 27.200 đồng/cổ phiếu, giảm đáng kể so với mức giá 31.750 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5/2021.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên Hội đồng quản trị của VIX vừa quyết định lùi thời gian họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 từ ngày 1/6 xuống ngày 25/6 tới.