Kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực tăng

Cụ thể là, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6/2017 ước tính đạt 17,80 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,80 tỷ USD, giảm 2,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,00 tỷ USD, xấp xỉ kim ngạch xuất khẩu tháng trước.

6 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu 2,7 tỷ USD

Trong tháng này kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước gồm: Điện thoại và linh kiện đạt 20,1 tỷ USD, tăng 18,3%; hàng dệt may đạt 11,6 tỷ USD, tăng 7%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 11,3 tỷ USD, tăng 42,3%; giày dép đạt 7 tỷ USD, tăng 11,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 6,1 tỷ USD, tăng 36,3%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,6 tỷ USD, tăng 13,5%; thủy sản đạt 3,6 tỷ USD, tăng 15,6%... Tuy nhiên, có một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm là: Hạt tiêu đạt 724 triệu USD, giảm 15,5% (lượng tăng 20,4%); sắn và sản phẩm của sắn đạt 500 triệu USD, giảm 9,9% (lượng giảm 5,7%); đá quý, kim loại quý và sản phẩm đạt 256 triệu USD, giảm 52%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 97,8 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 27 tỷ USD, tăng 13,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 70,8 tỷ USD, tăng 21%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Về cơ cấu hàng xuất khẩu, 6 tháng đầu năm nay nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 47,8 tỷ USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 48,9% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu (tăng 3,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016), trong đó điện thoại và linh kiện đạt 20,1 tỷ USD, tăng 18,3% và chiếm 20,5%. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đạt 37 tỷ USD, tăng 11% và chiếm 37,8% (giảm 2,7 điểm phần trăm). Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 9,5 tỷ USD, tăng 16% và chiếm 9,7% (giảm 0,2 điểm phần trăm). Hàng thủy sản đạt 3,6 tỷ USD, tăng 15,6% và chiếm 3,6% (giảm 0,1 điểm phần trăm).

Trong nửa đầu năm 2017, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với 19,6 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016. Tiếp đến là EU với 18,2 tỷ USD, tăng 12,6%; Trung Quốc đạt 13 tỷ USD, tăng 42,5%; thị trường ASEAN đạt 10,4 tỷ USD, tăng 26,7%; Nhật Bản đạt 8 tỷ USD, tăng 19,5; Hàn Quốc đạt 6,6 tỷ USD, tăng 29,1%.

Nhập khẩu tư liệu sản xuất chiếm 91,7% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 06/2017 ước tính đạt 18,00 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,25 tỷ USD, giảm 1,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,75 tỷ USD, giảm 3,4%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 1,7%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 5,3%; vải giảm 3,5%; sắt thép giảm 4,5%; chất dẻo giảm 2,8%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép giảm 5,4%; sản phẩm chất dẻo giảm 1,2%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng này tăng 21,6%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 11,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,2%. Một số mặt hàng phục vụ sản xuất, gia công lắp ráp trong nước có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 31,9%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 27,8%; điện thoại và linh kiện tăng 49,8%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 100,5 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 39,9 tỷ USD, tăng 18,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 60,6 tỷ USD, tăng 28,3%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2017 tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu 6 tháng đầu năm, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 92,2 tỷ USD, tăng 24,6% và chiếm 91,7% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu (giảm 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016). Cụ thể là: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 43,8 tỷ USD, tăng 27% và chiếm 43,6% (tăng 1,0 điểm phần trăm); nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 48,4 tỷ USD, tăng 22,6% và chiếm 48,1% (giảm 0,6 điểm phần trăm). Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 8,3 tỷ USD, tăng 18,6% và chiếm 8,3% (giảm 0,3 điểm phần trăm).

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 27,1 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2016 9 (nhập siêu từ Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2017 là 14,2 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2016); Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ hai đạt 22,5 tỷ USD, tăng 51,2%; Tiếp theo là thị trường ASEAN đạt 13,6 tỷ USD, tăng 17,6%; Nhật Bản đạt 7,7 tỷ USD, tăng 10,7%; EU đạt 5,8 tỷ USD, tăng 16,3%; Hoa Kỳ đạt 4,8 tỷ USD, tăng 27,2%.