Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2/2022 (từ ngày 1-15/2) đạt 21,41 tỷ USD, giảm tới 33,8% (tương ứng giảm 10,92 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 1/2022, chủ yếu do rơi vào kỳ nghỉ Tết.

Tuy nhiên, luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/2, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước vẫn ghi nhận tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, khi đạt 81,69 tỷ USD. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 56,91 tỷ USD, của khối doanh nghiệp trong nước là 24,78 tỷ USD, lần lượt tăng 6,9% và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong kỳ 1 tháng 2/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt tới 3,9 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2, cả nước nhập siêu 2,53 tỷ USD.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2/2022 đạt 8,75 tỷ USD, giảm mạnh tới 50,5% so với kỳ 2 tháng 1/2022, do một số nhóm hàng giảm mạnh như: hàng dệt may giảm 67,3%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 51,1%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 38,3%...

Nửa đầu tháng 2/2022, Việt Nam nhập siêu 3,9 tỷ USD
Trị giá xuất khẩu một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/2/2022 so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2/2022 đạt 12,66 tỷ USD, giảm 13,6% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 1/2022 chủ yếu do một số nhóm hàng như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 19,3%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 23,1%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 6,7%... Tuy nhiên, luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/2, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của cả nước đạt 42,11 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước, do một số nhóm hàng tăng như: vải các loại tăng 36,8%; sắt thép các loại tăng 37%; hóa chất tăng 42,8%...

Nửa đầu tháng 2/2022, Việt Nam nhập siêu 3,9 tỷ USD
Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/2 so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong kỳ 1 tháng 2/2022, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 8,65 tỷ USD, giảm 11,4% so với kỳ 2 tháng 1/2022. Tuy nhiên, luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/2, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp này đạt 28,14 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tới 66,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước…/.