Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2022 (từ ngày 1/7 đến ngày 15/7) đạt 30,59 tỷ USD, giảm 8,3% so với nửa cuối tháng 6/2022.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 7/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/7 đạt 403,11 tỷ USD, tăng 16,7%, tương ứng tăng 57,66 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 277,75 tỷ USD; của khối doanh nghiệp trong nước là 125,35 tỷ USD, lần lượt tăng 16,5% và 17,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, trong kỳ 1 tháng 7/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,01 tỷ USD. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/7, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 955 triệu USD.

Riêng về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2022 đạt 14,29 tỷ USD, giảm 19,5% so với kỳ 2 tháng 6/2022, do một số nhóm hàng giảm như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 45,9%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 26,8%; sắt thép các loại giảm 44%... Tính đến hết ngày 15/7, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 201,08 tỷ USD, tăng 17,4%, tương ứng tăng 29,86 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Nửa đầu tháng 7/2022, cả nước nhập siêu 2,01 tỷ USD
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến 15/7/2022 so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Về bức tranh nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2022 đạt 16,3 tỷ USD, tăng 4,5% so với nửa cuối tháng 6/2022, do chủ yếu một số nhóm hàng tăng như: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 13,8%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 23,9%... Như vậy, tính đến hết ngày 15/7, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 202,03 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021.

Nửa đầu tháng 7/2022, cả nước nhập siêu 2,01 tỷ USD

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/7/2022 so cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Riêng trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 7/2022 đạt 10,57 tỷ USD, tăng 7,4% so với kỳ 2 tháng 6/2022. Tính đến hết ngày 15/7, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp này đạt 130,94 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 18,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tới 64,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.