Lưu thông hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn 3
Cửa khẩu Tân Thanh đã và đang thu hút lực lượng lao động lớn phục vụ cho các hoạt động thương mại và dịch vụ

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trong KKT cửa khẩu

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động tại tỉnh Lạng Sơn nói chung, tại KKT cửa khẩu Đồng Đăng cũng như tại các cửa khẩu ngoài KKT cửa khẩu nói riêng đã góp phần đáng kể kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, cải thiện đáng kể đời sống cho nhân dân lao động, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Công tác giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều biến chuyển tích cực, đáp ứng cơ bản yêu cầu của thị trường lao động và của các doanh nghiệp. Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai kế hoạch đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp; tổ chức một số hoạt động hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp năm 2022. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, nhằm tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề.

Năm 2022, Tỉnh đã tuyển sinh và đào tạo được 19.436 học viên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, qua đó góp phần cung cấp, bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho các hoạt động kinh tế, đặc biệt là tại KKT cửa khẩu Đồng Đăng và các cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh.

Công tác hợp tác quốc tế của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong Tỉnh đã có những bước phát triển mới. Trên địa bàn Tỉnh hiện có có 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia lĩnh vực hợp tác quốc tế; thường xuyên cử cán bộ tham gia các hội thảo, các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, tổ chức các hoạt động thực tập, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên...

Công tác đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được quan tâm và nâng cao chất lượng bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Với đặc thù của Tỉnh vùng biên, hoạt động du lịch có vai trò hết sức quan trọng, Tỉnh thường xuyên tổ chức cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách du lịch tại một số huyện có hoạt động du lịch cộng đồng phát triển trên địa bàn Tỉnh được đi thăm quan, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng, từ đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để áp dụng cho triển khai công tác du lịch tại địa phương, qua đó góp phần giúp nhân dân và doanh nghiệp phát triển nhiều mô hình du lịch sáng tạo, phù hợp và phát huy được những lợi thế của địa phương.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong KKT cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn
Cửa khẩu khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn hàng ngày đón tiếp lượng khách lớn đến làm các thủ tục xuất, nhập cảnh

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển kinh tế cửa khẩu

Được biết trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong KKT cửa khẩu Đồng Đăng và các cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh, qua đó góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế cửa khẩu trong tình hình mới, cụ thể:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Thỏa thuận hợp tác, cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới, pháp luật xuất nhập cảnh và các quy định pháp luật có liên quan. Đề xuất, trao đổi với thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc để bổ sung, sửa đổi một số nội dung Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, phù hợp với diễn biến dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, khuyến khích xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, thu hút các nguồn lực để phát triển giáo dục nghề nghiệp. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, tuyển sinh, đào tạo, đẩy mạnh liên kết đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp, tăng cường thực hiện liên kết 3 bên “nhà trường - nhà nước - doanh nghiệp".

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành tỉnh Lạng Sơn trong công tác phát triển nguồn nhân lực (cả về bề rộng lẫn chiều sâu) cùng các chính sách, giải pháp quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn cũng như tại các cửa khẩu ngoài KKT; chắc chắn trong thời gian tới, hoạt động đầu tư kinh doanh trong KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn và các cửa khẩu ngoài KKT sẽ ngày một phát triển, góp phần thay đổi bộ mặt KKT cửa khẩu phát triển sôi động hơn, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh, để tiếp tục xây dựng và phát triển KKT cửa khẩu trở thành một trong các KKT trọng điểm của cả nước./.

Quang cảnh lưu thông hàng hóa tại cửa khẩu quôc tế Hữu nghị, tỉnh Lạng Sơn 4
Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị, tỉnh Lạng Sơn tập trung lực lượng lao động lớn phục vụ cho các hoạt động thương mại và dịch vụ tại cửa khẩu