Xác định biển số ô tô thực hiện thí điểm đấu giá

Tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 đang diễn ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét Nghị quyết về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc ban hành Nghị quyết nhằm tiếp tục thực hiện, thể chế hóa đầy đủ, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Quốc hội sắp xem xét cơ chế đấu giá biển số xe ô tô
Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, việc ban hành Nghị quyết nhằm tiếp tục thực hiện, thể chế hóa đầy đủ, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công (ảnh: QH)

Dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, bao gồm: xác định biển số ô tô thực hiện thí điểm đấu giá; giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá; trường hợp bán cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân duy nhất tham gia đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá; sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số.

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết, Chính phủ đề nghị UBTVQH xem xét, bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đồng tình với đề xuất của Chính phủ

Trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật nhất trí về sự cần thiết xây dựng, trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Nội dung của dự thảo Nghị quyết có 4 chính sách khác với quy định của luật hiện hành, nên việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thực hiện thí điểm là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thẩm quyền, hình thức văn bản.

Ông Tùng lý giải vấn đề này đã chín, đã rõ và đạt sự đồng thuận cao, đồng thời, cũng là để khai thác hiệu quả tài sản công là kho số đăng ký xe ô tô, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của một bộ phận người dân và là cơ sở để tổng kết, đánh giá, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan khi kết thúc thí điểm để thực hiện ổn định, lâu dài. Do đó, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật nhất trí với đề xuất của Chính phủ về thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá với thời gian thí điểm là 3 năm.

Ủy ban Pháp luật tán thành với đề nghị của Chính phủ về trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 4 theo quy trình tại một kỳ họp. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ giải trình rõ hơn về lý do đề xuất ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn và căn cứ để áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quốc hội sắp xem xét cơ chế đấu giá biển số xe ô tô

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc đấu giá biển số xe là hết sức cần thiết (ảnh: QH)

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nội dung này đã triển khai từ khóa trước với mong muốn sớm trình Quốc hội, nhưng do vướng dịch bệnh nên chưa làm được.

“Việc đấu giá biển số xe là hết sức cần thiết, vừa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân, vừa bảo đảm công khai, minh bạch. Nhất trí với việc trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 4 để có thể sớm triển khai và sẽ nhận được hoan nghênh của người dân…”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Kết thúc nội dung thảo luận, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Theo đó, UBTVQH quyết nghị: bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) theo quy trình tại một kỳ họp./.