Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lập và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vẫn còn những bất cập, hạn chế chưa được khắc phục triệt để.

Nhận diện hạn chế

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, theo Văn phòng Quốc hội, chiều nay (ngày 21/7) Quốc hội thảo luận về Tờ trình dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Nhìn nhận về công tác xây dựng pháp luật thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lập và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vẫn còn những bất cập, hạn chế chưa được khắc phục triệt để như: việc điều chỉnh Chương trình vẫn còn nhiều, trong đó có không ít dự án được đề nghị bổ sung gần sát kỳ họp Quốc hội, có dự án phải lùi tiến độ trình Quốc hội hoặc đưa ra khỏi Chương trình để tiếp tục chuẩn bị... Điều này đã gây khó khăn, bị động cho các cơ quan của Quốc hội. Việc gửi hồ sơ dự án cho cơ quan thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nhiều trường hợp chưa bảo đảm thời gian theo quy định…

Quốc hội xây dựng luật theo hướng trọng “chất” hơn “lượng”
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, công tác xây dựng pháp luật cần đặc biệt coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Ảnh: QH

“Đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; có giải pháp cụ thể, thiết thực để phát huy các kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV...”, ông Tùng nói.

Từ những tồn tại nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị việc xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ năm 2022 và các năm tiếp theo cần bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

"Không lạm dụng hình thức văn bản nghị quyết để sửa luật. Việc đề xuất xây dựng một luật sửa nhiều luật phải được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế để thúc đẩy sự phát triển nhưng không tạo ra những khó khăn phức tạp mới trong hệ thống pháp luật và trong quá trình thực hiện...", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

“Việc đưa các dự án luật vào Chương trình xây dựng luật phải tính đến đặc thù hoạt động của Quốc hội, quỹ thời gian, nguồn lực, khối lượng công việc thực hiện tại mỗi kỳ họp Quốc hội và khả năng của các cơ quan có liên quan. Không giao quá 3 dự án cho một cơ quan chủ trì hoặc cơ quan thẩm tra trong 1 kỳ họp Quốc hội. Đặc biệt coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Sắp tới không bổ sung dự án luật vào Chương trình xây dựng luật sát kỳ họp Quốc hội; không trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình những dự án chưa bảo đảm chất lượng, không bảo đảm hồ sơ theo quy định...", ông Tùng cho biết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc đề nghị dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Chính phủ so với các năm trước còn ít dự án, nhất là các dự án gối tiếp sang Chương trình năm 2023. Trong khi đó, qua rà soát cho thấy, còn rất nhiều dự án cần được đưa vào Chương trình để kịp thời thể chế hoá các văn kiện, nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội; trình lại các dự án trước đây đã được Quốc hội đưa ra khỏi Chương trình để tiếp tục chuẩn bị; các dự án cần sửa đổi, bổ sung để khắc phục sự chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Trong đó, một số dự án đã quá thời hạn nhưng đến nay chưa được Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm đề nghị đưa vào Chương trình.

Nhiều đề xuất từ Đại biểu Quốc hội

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Chính phủ, ông Tùng cho biết, sau khi điều chỉnh, bổ sung, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 sẽ là: tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội thông qua 1 dự thảo Nghị quyết; tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021), Quốc hội thông qua 1 dự án luật, cho ý kiến 5 dự án luật khác. Tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022): Quốc hội thông qua 5 dự án luật và dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; cho ý kiến 5 dự án luật khác. Tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022): Quốc hội thông qua 4 dự án luật; cho ý kiến 2 dự án luật khác (trong đó có dự án Luật Đất đai sửa đổi cho ý kiến lần 2).

Quốc hội xây dựng luật theo hướng trọng “chất” hơn “lượng”
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề xuất nên chăng cần có một văn bản của Quốc hội quy định cụ thể về vấn đề phòng, chống dịch Covid-19 mạnh mẽ hơn. Ảnh: QH

Tán thành cao với việc ưu tiên đưa vào Chương trình xây dựng luật các dự án nhằm kịp thời triển khai thực hiện văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư..., Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) và một số đại biểu đề xuất, nên chăng cần có một văn bản của Quốc hội quy định cụ thể về vấn đề phòng, chống dịch Covid-19 một cách mạnh mẽ, hiệu quả, hoặc đưa vào Chương trình xây dựng luật những luật có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh như: Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân; Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm…

“Đề nghị Quốc hội quan tâm đến hành lang pháp luật về hội nhập, vì thời gian vừa qua chúng ta tham gia nhiều sân chơi chung, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, công ước. Do đó đề nghị sửa đổi, cải tiến thêm hệ thống pháp luật về trọng tài và hòa giải thương mại để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai trong thực tiễn...”, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đề xuất.

Liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum), cho rằng, dự án Luật này cần tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa kịp thời những vấn đề được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Kết luận của Trung ương sau khi tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp một cách thận trọng, kỹ lưỡng trong quá trình soạn thảo để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng.

“Đây là một dự án Luật đang được cử tri và nhân dân quan tâm, sự thận trọng trong việc thông qua 3 kỳ họp là có cơ sở, bởi tính phức tạp và nội dung rộng lớn của vấn đề. Trên thực tế việc quản lý đất đai chưa được tốt, vẫn còn tiêu cực xảy ra. Do đó, đề nghị thông qua Luật này theo quy trình 3 kỳ họp là hợp lý...”, ông Tám nói./.