Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia cần tuyển 12 viên chức cho năm 2021. Theo đó, người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển.

Hình thức tuyển dụng là xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2, phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Nội dung xét tuyển về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi nhiệm vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển được thực hiện theo quy định Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Được biết, trong lần tuyển dụng này, các chỉ tiêu chuyên ngành cụ thể như sau: quản lý khoa học: 3 chỉ tiêu/Kế toán viên 3 chỉ tiêu/ Quản lý tín dụng 1 chỉ tiêu/ Công nghệ thông tin 1 chỉ tiêu/Tín dụng 1 chỉ tiêu/Tổng hợp 1 chỉ tiêu/Hành chính 1 chỉ tiêu/hợp tác quốc tế 1 chỉ tiêu.

Cá nhân phải khai đầy đủ và trung thực, sau khi ứng viên trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ, không được đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại Quỹ và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 25/02/2021 đến hết ngày 30/03/2021. Kỳ xét tuyển viên chức của Quỹ dự kiến tổ chức trong tháng 04/2021.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia được thành lập năm 2003, theo Nghị định 122/2003/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hiện nay là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh và Giám đốc Cơ quan Điều hành Quỹ hiện nay là ông Đỗ Tiến Dũng.

Quỹ có sứ mệnh tạo dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, theo chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia, bao gồm nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.

Hoạt động chính của Quỹ là triển khai các chương trình tài trợ, hỗ trợ công khai, dân chủ, bình đẳng; đánh giá khoa học thông qua Hội đồng KH&CN, chuyên gia tư vấn độc lập; quản lý chất lượng nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế; tài trợ, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và tương đương do tổ chức, cá nhân đề xuất./.