Thứ bảy 20/04/2024 17:29 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Tăng lương cơ sở từ ngày 01/07/2018
Tăng trưởng lương tối thiểu gấp 1,3 lần tăng trưởng NSLĐ
Thủ tướng yêu cầu cân đối nguồn để tăng lương trong năm 2017
Dự kiến tăng lương cơ sở thêm 60.000 đồng/tháng từ 01/05/2016
Thu - chi ngân sách nhà nước còn rất khó khăn
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022