Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Một góc KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, được biết trong 9 tháng đầu năm 2023, hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ. Xin ông cho biết vai trò của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc trong việc quản lý và phát triển các KCN trên địa bàn?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Với chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao trong công tác quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) luôn xác định vai trò “đầu tàu” của mình trong việc đồng hành hỗ trợ cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong các KCN, quan tâm đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh, là cầu nối hữu hiệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác tiềm năng với các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong các KCN Tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND và các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo - điều hành cụ thể của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác quản lý và phát triển các KCN trên tất cả các lĩnh vực được phân cấp như: Xúc tiến, thu hút đầu tư, quản lý đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động, cải cách hành chính, quản lý dự án.... Kết quả, 9 tháng đầu năm 2023, hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển. Các KCN Vĩnh Phúc đã tạo được sức hút lớn đối với các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

PV: Ông có thể cho biết nguyên nhân quan trọng nào mà các KCN của Tỉnh luôn trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Các KCN của Vĩnh Phúc nằm ở vị trí địa lý giao thông thuận lợi, được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ và hiện đại; bên cạnh đó, khi đầu tư vào các KCN của Tỉnh, các nhà đầu tư luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và các ngành chức năng trong Tỉnh. Với chính sách đầu tư thông thoáng “Mở rộng cửa chào đón nhà đầu tư” của tỉnh Vĩnh Phúc, cùng với các yếu tố thuận lợi hội tụ trên, nên các KCN của Tỉnh luôn tạo được sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư.

Đặc biệt,với vai trò được giao trong công tác quản lý và phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã phát huy cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác; trong đó quan tâm chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình lập thủ tục dự án đầu tư và trong suốt quá trình triển khai dự án, cũng như khi đưa dự án đi vào hoạt động. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN và luôn trở thành điểm sang trong thu hút các nguồn lực đầu tư vào Tỉnh.

Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Doanh nghiệp sản xuất thép trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 100% khối lượng công việc. Xin ông cho biết cụ thể hơn về kết quả triển khai công tác này và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong 09 tháng qua?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Trong 9 tháng đầu năm 2023, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh theo quy định. Từ tháng 1/2023, Ban Quản lý các KCN thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-CT, ngày 19/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính 4 tại chỗ thuộc lĩnh vực lao động, việc làm tại Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc; Quyết định số 124/QĐ-UBND, ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2023, Ban đã bố trí 3 công chức Phòng Quản lý lao động chuyển sang Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh để thuận lợi cho công tác giải quyết thủ tục hành chính 4 tại chỗ thuộc lĩnh vực lao động. Tính đến hết ngày 15/9/2023, Ban đã thực hiện giải quyết 2.781 thủ tục hành chính, trong đó: có kết quả là 2.411 hồ sơ; rút và trả lại 369 hồ sơ. Trong số 2.411 hồ sơ có kết quả giải quyết: đúng và trước hạn là 2.399 thủ tục hành chính (chiếm 99,5%); chậm hạn 12 thủ tục hành chính (chiếm 0,5%).

Nhìn chung, công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công của Tỉnh được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Tỷ lệ thủ tục hành chính của Ban được giải quyết xong trước, và đúng hạn đạt 99,5%; 100% thủ tục đầu tư được kê khai trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; 100% thủ tục hành chính về lao động được thực hiện 4 tại chỗ, thời gian giải quyết được rút gọn, nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Công chức, viên chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh chấp hành nghiêm thời gian làm việc, thời gian tiếp nhận và thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm; quản lý hồ sơ, tài liệu, cập nhật sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định; quy chế về cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo chính xác, khoa học.

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được Ban thực hiện thường xuyên trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, cũng như trong quá trình quản lý hoạt động dự án, hỗ trợ doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian tiếp cận thông tin và tạo niềm tin, sức hấp dẫn nhất định trong thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Song song với đó, công tác hậu kiểm đối với các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được tăng cường. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đối với các vấn đề trong phạm vi, thẩm quyền quản lý cơ bản đáp ứng được yêu cầu trước mắt của doanh nghiệp; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp được thực hiện bằng nhiều hình thức kịp thời; các vấn đề tồn tại, vướng mắc phức tạp, kéo dài, một số vướng mắc liên quan đến thể chế, quy định hiện hành dần được tháo gỡ. Ban Quản lý đã nhiều lần làm việc với doanh nghiệp và phối hợp với các đơn vị có liên quan để tìm giải pháp tối ưu, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy sản xuất xe máy Piaggio tại KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Trong quý cuối cùng của năm 2023, Ban Quản lý sẽ triển khai nhiệm vụ trọng tâm nào để đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, thưa ông?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Trong 3 tháng cuối năm 2023, Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các KCN Tỉnh; tiếp nhận, xử lý/phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đồng thời tăng cường công tác hỗ trợ sau đầu tư, nhằm hạn chế và phòng ngừa các tranh chấp đầu tư; ưu tiên tập trung hỗ trợ việc triển khai các dự án lớn. Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ như: Hỗ trợ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh; hỗ trợ qua điện thoại, đường dây nóng; hỗ trợ bằng văn bản hoặc email; hỗ trợ giải đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh; trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp đi khảo sát thực tế tại các KCN...

Triển khai các nội dung về chuyển đổi số. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4, quản lý hoạt động của các dự án bằng phần mềm.

Tiếp tục tạo lập, cấp tài khoản, cập nhật thông tin tài khoản, hỗ trợ các doanh nghiệp truy cập sử dụng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định Luật Đầu tư 2020./.

PV: Xin chân trọng cảm ơn Ông!

Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc