Đạt đồng thuận cao nhất trong 3 năm qua

Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho biết: “Sau khi bàn bạc 2 bên, đưa ra nhiều phương án khác nhau, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu để thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4%”.

Cụ thể, mức đề xuất tăng lượng tối thiểu vùng năm 2016 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia trình Chính phủ theo các vùng là:

Vùng I: 3.500.000 đồng, tăng 400.000 đồng so với năm 2015

Vùng II: 3.100.000 đồng, tăng 350.000 đồng so với năm 2015

Vùng III: 2.700.0000 đồng, tăng 300.000 đồng so với năm 2015

Vùng IV: 2.400.000 đồng, tăng 250.000 đồng so với năm 2015

Phương án tăng lương tối thiểu sẽ được Hội đồng Tiền lương Quốc gia trình Chính phủ phê duyệt trước khi công bố chính thức vào tháng 10 tới. Mức lương tối thiểu mới sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Hài hòa lợi ích hai bên

Mặc dù các bên liên quan có thể chưa thoải mái với kết quả cuộc họp, nhưng với tư cách là Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân khẳng định, mức tăng 12,4% là hài hòa cả hai bên trong bối cảnh hiện nay.

Mức tăng này là sự thỏa thuận giữa 2 bên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và VCCI, trên cơ sở sự tác động của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Điều này cũng chứng tỏ nỗ lực lớn của 2 bên khi cùng đi tới “tiếng nói chung” vừa giúp doanh nghiệp phát triển vừa đảm bảo đời sống cho người lao động.

Theo tính toán, với mức tăng lương tối thiểu lên 12,4% trong năm 2016, mức lương tối thiểu đã đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động./.