Cụ thể, tháng 4/2021, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 30. 065 xe, bao gồm: 20.398 xe du lịch, giảm 3% so với tháng trước; 8.887 xe thương mại, giảm 6% và 780 xe chuyên dụng, tăng 26% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.341 xe, giảm 1% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.724 xe, giảm 8% so với tháng trước.

Như vậy, sản lượng tiểu thụ ô tô trong tháng này không có nhiều thay đổi so với tháng 3/2021 (giảm 3%). Tuy nhiên, sau một tháng tăng đột biến, thì sản lượng tiêu thụ giảm 3% được cho là khả quan, nhất là trong bối cảnh đại dịch covid-19 vẫn đang ảnh hưởng nặng nề cho nền kinh tế. Điều này cho thấy, thị trường ô tô trong năm 2021 đang có tín hiệu tốt.

Số liệu báo cáo cáo của VAMA cũng cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2021, sản lượng tiêu thụ ô tô tăng 36,58% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể là, xe ô tô du lịch tăng 55%; xe thương mại tăng 66% và xe chuyên dụng tăng 57% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 46% trong khi xe nhập khẩu tăng 79% so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ: Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA từ tháng 01 đến tháng 04/2021

Đối với các thành viên VAMA cho thấy, tháng 4/2021, sản lượng tiêu thụ ô tô của hầu hết các thành viên đều tăng so với cùng kỳ năm 2020, song lại giảm nhẹ so với tháng trước. Cụ thể là: Trường Hải vẫn duy trì sự thống trị với sản lượng tiêu thụ đạt 10.420 xe, chiếm 39,5% thị phần, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2020, giảm nhẹ 4% so với tháng trước; tiếp đến là Toyota tiêu thụ được 5.589 xe, chiếm 21,2% thị phần, lần lượt tăng 100% và giảm 14%; Mitsubishi tiêu thụ được 3.268 chiếc, tăng 273% và tăng 30%; Ford đạt 2.564 xe, chiếm 9,7%, tăng 265% và giảm 21% …/.