Công nhân làm việc trong Công ty TNHH EXEDY Việt Nam  tại KCN Khai Quang,  tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong Công ty TNHH EXEDY Việt Nam tại KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

Những con số ấn tượng

Trong tháng 5/2023, các KCN Tỉnh thu hút được 4 dự án đầu tư, trong đó: 3 dự án trong nước (DDI) với vốn đầu tư đăng ký là 1.704,1 tỷ đồng và 1 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 1 triệu USD.

Đồng thời có 3 dự án đầu tư trong KCN tiếp tục điều chỉnh tăng vốn, trong đó: 1 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 335,42 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 2,06 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm vào các KCN của Tỉnh trong tháng 5/2023 là 2.039,5 tỷ đồng và 3,06 triệu USD.

Bên cạnh kết quả trong thu hút đầu tư, các KCN cũng đã ghi nhận những cố gắng vượt bậc của các nhà đầu tư trong tháng 5/2023 khi có thêm 6 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời các nhà đầu tư tiếp tục dồn sức tập trung các nguồn lực để tăng tốc triển khai đầu tư dự án.

Theo đó, trong tháng 5/2023 vốn thực hiện của dự án FDI là 36,7 triệu USD, nâng vốn thực hiện 5 tháng đầu năm 2023 là 179,39 triệu USD, đạt xấp xỉ 100% so với cùng kỳ năm 2022 và 49% so với kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến ngày 15/5/2023, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.604,04 triệu USD, đạt 59% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Vốn thực hiện của các dự án DDI là 45 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện 5 tháng đầu năm 2023 là 316 tỷ đồng, đạt 165% so với cùng kỳ năm 2022 và 17% kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến 15/5/2023, vốn thực hiện của các dự án là 12.439,91 tỷ đồng, đạt 40% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả quản lý các KCN

Triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng 5/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) đặt quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, hiệu quả công tác quản lý nhà nước được phân cấp trên tất cả các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường, cải cách hành chính..., cụ thể:

Công tác xúc tiến đầu tư vào các KCN được coi là một trong các nhiệm vụ quan trọng của Ban cần được ưu tiên hàng đầu. Với nhiều hình thức xúc tiến đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, Ban Quản lý đã lan tỏa được môi trưởng đầu tư hấp dẫn và thực chất đến các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước. Các cán bộ của Ban Quản lý với tinh thần làm việc chuyên nghiệp luôn nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh; tiếp và làm việc với các nhà đầu tư; phối hợp Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung chuẩn bị cho Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc” tại Bắc Ninh; chủ trì đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Cuba. Bên cạnh đó, Ban đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến thương mại Hàn Quốc tại Hà Nội cung cấp thông tin về môi trường đầu tư trong các KCN Tỉnh cho các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc.

Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều cố gắng lớn, giúp cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và kinh phí, tạo động lực để thúc đẩy thu hút đầu tư vào các KCN của Tỉnh.

Công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong tháng 5/2023 được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN của Tỉnh, cụ thể:

Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng hạ tầng của các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án KCN được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và đang chuẩn bị triển khai khởi công, hứa hẹn tạo nguồn quỹ đất sạch lớn để phục vụ nhu cầu thuê đất của các nhà đầu tư.

Công tác quản lý lao động được quan tâm theo dõi sát sao. Trong tháng 5/2023, Ban đã chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài cho 23 lượt doanh nghiệp; cấp mới/cấp lại 46 Giấy phép lao động; tiếp nhận nội quy lao động cho 3 doanh nghiệp; xác nhận không thuộc diện cấp phép cho 9 trường hợp. Triển khai thực hiện kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong KCN.

Công tác quản lý môi trường được đặc biệt quan tâm đẩy mạnh. Ban đã triển khai thực hiện toàn diện công tác bảo vệ môi trường tại các KCN.

Trong tháng 5 vừa qua, Ban đã tham vấn ý kiến về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của 2 dự án trong KCN; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 2 dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 1 dự án và kiểm tra cấp giấy phép môi trường cho 5 dự án trong KCN.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong tháng 5/2023, Ban đã kiểm tra hoạt động đầu tư của một số doanh nghiệp trong KCN theo Quyết định số 45/QĐ-BQLKCN ngày 24/4/2023; phối hợp với Sở Y tế kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 726/QĐ-SYT ngày 05/5/2023 của Sở Y tế.

Công tác giải quyết/phối hợp giải quyết khó khăn và hỗ trợ đầu tư được tăng cường đẩy mạnh. Trong tháng 5 vừa qua, Ban đã hỗ trợ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc cho rất nhiều doanh nghiệp trong các KCN. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được các nhà đầu tư và doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần quan trọng giúp các dự án không bị triển khai gián đoạn và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được triển khai sâu rộng tại các KCN trên địa bàn Tỉnh. Ban Quản lý có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp KCN và đơn vị hạ tầng chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên địa bàn Tỉnh; kịp thời nắm bắt, báo cáo tình hình do mưa bão gây ra tại các KCN trên địa bàn Tỉnh để có biện pháp kịp thời ứng phó; cùng với đó tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng tại các đơn vị hạ tầng và các doanh nghiệp trong các KCN….

Những kết quả ấn tượng mà các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong tháng 5/2023 đã phản ánh rõ nét công tác quản lý nhà nước trong các KCN Tỉnh được Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc triển khai thực hiện hiệu quả và đã phát huy cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Qua đó đã góp phần tạo động lực để Ban Quản lý tiếp tục nâng cao tinh thần và trách nhiệm được giao trong thực thi nhiệm vụ, đưa các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được nhiều kết quả cao trong tháng 6/2023./.

Một góc KCN Phúc Yên và KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc