Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thị xã Hương Thủy có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%, trong đó, 3 xã được công nhận nông thôn mới từ năm 2015, gồm Thủy Thanh, Thủy Tân và Dương Hòa. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, bên cạnh 100% dự án đầu tư xây dựng cơ bản đều được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và không có nợ đọng xây dựng cơ bản, từ nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là nguồn vốn của nhân dân và của các hợp tác xã nông nghiệp đã thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của thị xã phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo UBND thị xã Hương Thủy, nếu như năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của 7 xã đạt 11,6 triệu đồng/năm, thì đến cuối năm 2020, con số này là 46,08 triệu đồng/năm. Qua đó, góp phần quan trọng giúp tỷ lệ hộ nghèo từ 9,39% (năm 2011) giảm xuống còn 2,41% vào cuối năm 2020. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ngoài ngân sách của Trung ương, Tỉnh, Thị xã, các địa phương, doanh nghiệp… đã có hơn 150 tỷ đồng (chưa bao gồm 15.730 m2 đất, 1.409 m tường rào, 4.928 cây xanh, 50.830 công lao động) do người dân đóng góp. Mức đóng góp này khá quan trọng, chiếm 6,059% trên tổng mức đầu tư của chương trình nhưng không vượt quá sức dân (10% trở lên).

Theo lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thị xã giai đoạn 2021-2025, bên cạnh phấn đấu đưa 2 xã Thủy Thanh và Thủy Phù đạt nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó phát triển thành phường; các xã Thủy Tân, Dương Hòa và Phú Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao... Hiện, Hương Thủy đã và đang tập trung đầu tư các chỉ tiêu có tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, khắc phục triệt để một số vấn đề liên quan đến quy hoạch khu chế biến, sản xuất nông sản ở khu dân cư, bảo vệ môi trường...

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND thị xã Hương Thủy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.