Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 4/2023 ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm nay ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán năm và giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi NSNN tháng 4/2023 ước đạt 135,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng ước đạt 500,3 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán năm và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách Nhà nước suy giảm
Theo ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, tính chung 3 tháng đầu năm nay, nếu loại trừ các khoản thu sau quyết toán và đột biến phát sinh năm 2022 nộp trong năm 2023, thì thu nội địa quý I/2023 của toàn quốc chỉ bằng bằng 84,6% so cùng kỳ năm trước (nguồn: GDT)

Liên quan đến đôn đốc triển khai các giải pháp thu NSNN từ nay đến cuối năm, tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023, do Tổng cục Thuế vừa tổ chức, ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, mặc dù thu NSNN quý I/2023 đạt 31,4% dự toán, tăng 5,5% so cùng kỳ năm trước, nhưng tiến độ thu ngân sách quý I/2023 thấp hơn cùng kỳ 2 năm liền kề trước đó. Số thu qua các tháng có dấu hiệu suy giảm nhanh, tính chung 3 tháng, nếu loại trừ các khoản thu sau quyết toán và đột biến phát sinh năm 2022 nộp trong năm 2023, thì thu nội địa quý I/2023 của toàn quốc chỉ bằng 19,1% dự toán, bằng 84,6% so cùng kỳ năm trước.

Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, nhiều khoản thu trọng yếu trong quý I/2023 đều thấp hơn cùng kỳ năm trước như: thuế giá trị gia tăng bằng 95,5%; thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 92,9%; thuế thu nhập cá nhân bằng 97,3%; bất động sản bằng 54,9%; ô tô bằng 73%; chứng khoán bằng 42,6%; dầu khí bằng 88,1%…

Trước những khó khăn trong thời gian qua, các giải pháp về chính sách giảm thuế được ban hành quyết liệt từ rất sớm với quy mô lớn như: chính sách về giảm thu thuế bảo vệ môi trường được ban hành ngay từ đầu năm; chính sách về giảm thu tiền thuê đất được ban hành cho năm 2022 và đang trình giảm tiền thuế đất cho năm 2023 và giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các mặt hàng chịu thuế 10%. Theo như tính toán, tổng số tiền thuế giảm, gia hạn năm 2023 ước tính lên đến trên 194 nghìn tỷ đồng.

Theo ông Phi Vân Tuấn, trước bối cảnh nền kình tế như trên, việc tiếp tục triển khai những chính sách giảm thuế trong thời gian tới sẽ tác động đến việc triển khai thực hiện thu NSNN năm 2023. Do đó, toàn ngành Thuế phải có đánh giá cụ thể để có giải pháp quyết liệt bù đắp giảm thu do thực hiện các chính sách mới ngay từ bây giờ…/.