Thiết kế sách giáo khoa chưa phù hợp gây lãng phí

Trong phiên chất vấn sáng ngày 01/11/2018 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV, trả lời câu hỏi của đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh, đoàn Bình Thuận về vấn đề lãng phí sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thừa nhận, tình trạng lãng phí sách giáo khoa là có thật.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiều nguyên nhân, trước hết do thiết kế sách giáo khoa hiện hành có nhiều bài tập khiến học sinh viết, vẽ trực tiếp vào sách dẫn đến không sử dụng được nhiều lần, gây lãng phí. Mặc dù việc thiết kế này mang tính chuyên môn, các tác giả đã tiếp thu kinh nghiệm quốc tế nhưng trong hoàn cảnh nước ta còn nghèo, việc này chưa phù hợp và gây lãng phí.

Với trách nhiệm của mình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các giải pháp nhằm hạn chế lãng phí. Một số sách giáo khoa đã có hướng dẫn thầy cô không cho học sinh viết vào sách mà ghi vào vở. Bộ cũng tổ chức tập huấn giáo viên, hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa bền lâu. Tuy nhiên, kết quả của những giải pháp này còn hạn chế. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về vấn đề này.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Trước phản ánh của đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận, Bộ đã tiếp thu, ban hành Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT, ngày 24/09/2018 về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông, chỉ đạo các cơ sở giáo dục để sử dụng tiết kiệm sách giáo khoa hợp lý và hướng dẫn học sinh biết giữ gìn sách giáo khoa.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, tới đây, khi biên soạn sách giáo khoa mới, Bộ sẽ yêu cầu các nhà xuất bản thiết kế theo hướng hạn chế việc viết, vẽ trực tiếp vào sách. Bộ cũng đề nghị các trường phát động phong trào giữ gìn sách giáo khoa, đặc biệt giải pháp quyên góp, xây dựng thư viện sách giáo khoa để học sinh được sử dụng miễn phí, hỗ trợ vùng khó khăn. Đây cũng là kinh nghiệm của nhiều nước.

Cần có giải pháp vừa trước mắt, vừa lâu dài cho kỳ thi THPT quốc gia

Bên cạnh đó, bàn về giải pháp cho Kỳ thi THPT quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu 3 nhóm giải pháp lớn. Đó là:

Nhóm giải pháp thứ nhất, phải xây dựng được ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, theo hướng phong phú về số lượng và nâng cao về chất lượng. Theo đó xây dựng bài thi chuẩn hóa theo hướng bám sát năng lực của học sinh tốt nghiệp THPT và phân hóa nhất định để làm căn cứ cho các trường đại học, cao đẳng có thể tham khảo để xét tuyển theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) thông qua. Đây là giải pháp vừa trước mắt, vừa lâu dài, hết sức quan trọng và quốc tế đã làm.

Nhóm giải pháp thứ hai, tiếp tục hoàn thiện, cập nhật phần mềm quản lý thi, đặc biệt là phần mềm chấm thi để đảm bảo không thể lợi dụng được.

Nhóm giải pháp thứ ba, siết chặt các khâu tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia, đặc biệt là công tác coi thi và chấm thi, đảm bảo minh bạch, công khai.

"Với 3 nhóm giải pháp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được tổ chức theo đúng tinh thần của Nghị quyết 29 và hoàn thiện qua từng năm. Hướng tới một kỳ thi trung thực khách quan, chất lượng, giảm áp lực cho xã hội, tạo công bằng cho thí sinh", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết./.