C th, trong quý I năm 2017, xut khu tôm Vit Nam sang Trung Quc gim 3,9% ch đt 93,3 triu USD.

Tuy nhiên, sang quý II xut khu tôm phc hi tăng 57,6% đt 189,6 triu USD. Nh tăng trưởng mnh trong quý II nên xut khu tôm sang th trường này. Theo thng kê ti tháng 6/2017 xut khu tôm sang Trung Quc đt 282,9 triu USD, tăng 30% so vi cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hip hi Xut khu Thy sn Vit Nam, tôm nước m nguyên liu đông lnh là sn phm chiếm t trng cao nht trong tng nhp khu tôm vào Trung Quc, tiếp đó là tôm nước lnh đông lnh.

T trng tôm nước m đông lnh n đnh trong khi t trng tôm nước lnh đông lnh ngày mt tăng, khiến Vit Nam không ch phi cnh tranh vi các nước châu Á (n Đ, Thái Lan, Indonesia) trên th trường Trung Quc mà còn phi cnh tranh vi các nhà cung cp tôm nước lnh (Argentina, Canada). Tuy nhiên, nh ưu đãi thuế quan trong Hip đnh Thương mi T do gia ASEAN và Trung Quc (ACFTA), Vit Nam được hưởng ưu đãi thuế khi xut khu thy sn sang Trung Quc.

Xuất khẩu tôm sang thị trường Trung Quốc trong quý II/2017 tăng 57,6% và dự báo cả năm 2017 tiếp tục tăng

Do sn lượng tôm trong nước gim nên xu hướng tăng nhp khu tôm ca th trường Trung Quc d kiến vn tiếp tc trong thi gian ti. Xut khu tôm Vit Nam sang Trung Quc trong quý II và c năm 2017 cũng được d báo tiếp tc tăng vì đây được coi là th trường trng tâm ca nhiu doanh nghip xut khu tôm ln ca Vit Nam trong năm 2017.

Tuy nhiên, xut khu sang Trung Quc cũng phi đi mt vi mt s khó khăn như thông tin mng qun lý phía Trung Quc yêu cu, mun xut khu vào nước này thì nhà máy chế biến phi có code vào Trung Quc và nhà xut khu phi nm trong danh sách được nước này phê chun.

Hip hi Xut khu Thy sn Vit Nam cho biết, sc tiêu th ca th trường Trung Quc ngày càng ln, chi phí vn chuyn thp, không có rào cn k thut, áp thuế bt hp lý như th trường M. Tuy nhiên, th trường Trung Quc cũng đang bt đu đòi hi cht lượng cao như M, EU. Vì thế, các doanh nghip cn tp trung làm tt cht lượng đ khai thác bn vng th trường này./.