Theo đó, HOSE sẽ thực hiện việc xem xét hồ sơ theo quy định pháp lý để cấp phép, nhưng sẽ giải thích cho doanh nghiệp hiểu hiện trạng hệ thống và chuyển tạm thời cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết mới sang giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội.

Với giải pháp này, doanh nghiệp vẫn được toàn quyền chủ động chọn sàn niêm yết và Sở GDCK TP. HCM cũng không phải vượt luật, từ chối các doanh nghiệp đủ điều kiện.

Trao đổi với Kinh tế và Dự báo, ông Lê Hải Trà cho biết, giải pháp tạm thời này sẽ thực hiện với các doanh nghiệp nộp hồ sơ niêm yết mới tới đây lên HOSE.

Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 quy định cấu trúc TTCK Việt Nam có thêm Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, 2 sở hiện nay (HOSE, HNX) là công ty con. Theo đó, Luật trao quyền cho Sở GDCK Việt Nam ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin…. Đồng thời, Sở GDCK Việt Nam có quyền chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán và giám sát việc duy trì điều kiện niêm yết của các tổ chức niêm yết. Điều đáng nói là hiện nay Sở GDCK Việt Nam chưa hoạt động. Luật Chứng khoán cho phép thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phải hoạt động theo quy định của Luật. Theo cấu trúc trên, Luật Chứng khoán không trao quyền từ chối xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết cho HOSE, nếu doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định.

Về phía Ủy ban Chứng khoán, bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Luật Chứng khoán hiện nay chỉ quy định 1 điều kiện niêm yết duy nhất, thay cho Luật cũ là có 2 điều kiện khác nhau giữa 2 sàn (sàn HOSE điều kiện cao hơn sàn HNX). Vì vậy, việc tồn tại 2 sàn chỉ là thời kỳ quá độ, chờ hoạt động tái cấu trúc tổng thể TTCK Việt Nam. Theo định hướng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Quyết định thành lập Sở GDCK Việt Nam ban hành đầu năm 2021, sàn HOSE sẽ là nơi tổ chức giao dịch tập trung cổ phiếu, còn sàn HNX là nơi giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường phái sinh. Trong vòng 2 năm, hoạt động tái cấu trúc sẽ phải hoàn tất. Các cổ phiếu đang giao dịch trên HNX sẽ tập trung về sàn HOSE.

Tuy nhiên, định hướng trên chỉ có thể thành hiện thực nếu năng lực xử lý lệnh tại HOSE được giải phóng khỏi cái ngưỡng tối đa 900.000 lệnh như hiện nay. Ông Trà cũng chia sẻ, HOSE đang cùng FPT thực thi kế hoạch 100 ngày, với mục tiêu làm mới hệ thống giao dịch tại HOSE.

Tính đến ngày 26/02/2021 tại HOSE có 399 cổ phiếu, 3 chứng chỉ quỹ đóng, 7 chứng chỉ quỹ ETF, 118 chứng quyền có bảo đảm và 33 trái phiếu doanh nghiệp giao dịch. Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết đạt hơn 101,5 tỷ cổ phiếu, giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt hơn 4,36 triệu tỷ đồng tương đương gần 93,86% giá trị vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu niêm yết; đạt khoảng 69,37% GDP năm 2020 (GDP hiện hành)./.