Hồ sơ đề nghị xét tặng do cá nhân, tổ chức khoa học và công nghệ đề cử, hoặc cá nhân nhà khoa học ứng cử. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ khuyến khích và trân trọng các tổ chức, cá nhân phát hiện và đề cử các ứng viên cho Giải thưởng, nhằm thể hiện trách nhiệm và sự trân trọng kết quả nghiên cứu xuất sắc của các nhà khoa học.

Từ 30/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Giải thưởng được xét, trao tặng cho nhà khoa học là tác giả chính của công trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc được thực hiện tại Việt Nam hàng năm

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Giải thưởng được xét, trao tặng cho nhà khoa học là tác giả chính của công trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc được thực hiện tại Việt Nam thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, bao gồm: Khoa học tự nhiên: Toán học, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, Sinh học, Khoa học tự nhiên khác; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp.

Ban Tổ chức sẽ xét chọn Giải thưởng từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2022 và trao tặng Giải thưởng vào tháng 5/2022.

Năm 2021, Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu không đề xuất trao tặng Giải thưởng cho các hồ sơ đề cử trong năm. Các thành viên Hội đồng cho rằng, Cơ quan thường trực Giải thưởng cần đẩy mạnh việc đề cử, giới thiệu các ứng viên tiềm năng, trân trọng các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu xuất sắc.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu được triển khai từ năm 2013, trong 07 năm vừa qua đã tiếp nhận hơn 360 hồ sơ đăng ký tham dự, trao tặng 16 Giải thưởng chính và 04 Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ.

Quy trình đánh giá Giải thưởng bao gồm các bước sau: kiểm tra điều kiện hồ sơ; xin ý kiến chuyên gia phản biện; đánh giá tại Hội đồng Khoa học ngành của Quỹ (HĐKH) và Hội đồng Giải thưởng (HĐGT).

Các hồ sơ đề cử đã được rà soát, hoàn thiện và gửi xin ý kiến chuyên gia phản biện quốc tế (trung bình 3 phản biện/hồ sơ) trước phiên họp của HĐGT. HĐGT là cơ quan quyết định các hồ sơ được trao giải của năm.

Được biết, Giải thưởng Tạ Quang Bửu thường được trao tặng vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 hàng năm./.