Từng bước làm chủ công nghệ siêu tới hạn, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững
Nhà máy vừa đáp ứng nhu cầu điện ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường

Đây là một trong số rất ít nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ siêu tới hạn với hiệu suất cao, góp phần giảm đáng kể định mức tiêu hao nhiên liệu, nhất là giảm tiêu hao than, vừa đáp ứng nhu cầu điện ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường.

Việt Nam khuyến khích phát triển các lĩnh vực về năng lượng

Chứng kiến Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đi vào vận hành sản xuất, chính thức phát điện thương mại, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do vậy, việc phát triển ngành năng lượng có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng.

“Đảng và Nhà nước đã luôn đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách để khuyến khích phát triển các lĩnh vực về năng lượng”, Phó Thủ tướng nói. Nhờ vậy, ngành công nghiệp năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc trên tất các lĩnh vực, cả về công nghệ thiết bị, hệ thống truyền tải, năng suất, chất lượng dịch vụ và luôn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, việc đưa nhà máy vào vận hành còn mang lại nguồn thu ngân sách khá lớn cho địa phương. Đặc biệt là giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trực tiếp và gián tiếp, góp phần từng bước cải thiện đời sống của nhân dân địa phương cũng như mang lại hiệu quả cao cho các nhà đầu tư dự án.

Đây cũng chính là minh chứng về sự thành công trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Để có thể hoàn thành Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 bảo đảm chất lượng và tiến độ như ngày hôm nay, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ chính quyền, các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Trong thời gian tới, để phát huy những kết quả đạt được, đưa nhà máy vào sản xuất kinh doanh bảo đảm an toàn, hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị, trước hết, Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 - chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, cần tiếp tục chú trọng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên để từng bước làm chủ thiết bị công nghệ; trong quá trình vận hành sản xuất, cần tuân thủ đầy đủ quy trình quy phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sản xuất, nhất là an toàn cho người công nhân.

Đặc biệt, đối với nhà máy nhiệt điện cần hết sức chú trọng điều kiện làm việc, trang thiết bị lao động, đời sống và sức khỏe của đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân cũng như kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn, tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư trong quá trình vận hành sản xuất kinh doanh, bảo đảm huy động cao nhất công suất của nhà máy trong việc cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và tiêu dùng, bảo đảm hiệu quả kinh tế chung của nền kinh tế và nhà đầu tư.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 tiếp tục quan tâm tới đời sống, việc làm của người dân vùng dự án, đặc biệt các hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng công trình; thực hiện thật tốt chính sách chuyển đổi nghề nghiệp, bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Trong quá trình phát triển kinh tế, thực hiện chủ trương của Đảng, tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Vận hành xanh, hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Từng bước làm chủ công nghệ siêu tới hạn, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 là một trong số rất ít nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ siêu tới hạn với hiệu suất cao - Ảnh: VGP

Ông Hirohide Sagara, Tổng Giám đốc Công ty Điện Nghi Sơn 2 cho biết nhà máy đang sử dụng công nghệ siêu tới hạn tiên tiến nhất hiện nay, công nghệ này cho phép tối ưu hóa sử dụng nguyên liệu và giảm khí phát thải, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế cũng như tiêu chuẩn của Việt Nam.

“Mục tiêu quan trọng sắp tới của chúng tôi là triển khai vận hành xanh bên trong nhà máy nhiện điện để giảm thải khí CO2 ra môi trường, phù hợp với cam kết hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam”, ông Hirohide Sagara nói.

“Chúng tôi chắn chắn sẽ tiếp tục hành trình xanh của mình để có những đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển thịnh vượng của Khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung, một cực tăng trưởng mới ở khu vực phía bắc Việt Nam. Chúng tôi hy vọng tỉnh Thanh Hóa với môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn sẽ trở thành một địa điểm lý tưởng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước”./.