Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 178,91 tỷ USD

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9/2018 của Việt Nam ước tính đạt 20,50 tỷ USD, giảm 12,7% so với tháng trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,39 tỷ USD, giảm 16,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 15,11 tỷ USD, giảm 11,3%. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu trong tháng 9 có kim ngạch giảm so với tháng trước: Hàng dệt may giảm 11,4%; điện thoại và linh kiện giảm 12,8%; giày dép giảm 14,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 18%; sắt thép giảm 27,5%; hóa chất giảm 34,9%; gạo giảm 36... Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước gồm: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 19,7%; hàng dệt may tăng 18,3%; giày dép tăng 15,1%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 12,2%.

Trong quý III/2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 64,73 tỷ USD, tăng 10,4% so với quý II/2018 và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong quý III năm nay có 12 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu, đó là: điện thoại và linh kiện; hàng dệt may; điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giày dép; thủy sản; gỗ và sản phẩm gỗ.

Tính chung 9 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 178,91 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 51,07 tỷ USD, tăng 17,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 127,84 tỷ USD (chiếm 71,5% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 14,6%. Loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 9 tháng, có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 90,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 36,1 tỷ USD, tăng 14,6%; hàng dệt may đạt 22,6 tỷ USD, tăng 17,1%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 21,6 tỷ USD, tăng 16,7%...

Nhìn chung, tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực chủ yếu vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó: Điện thoại và linh kiện chiếm 99,7%; điện tử, máy tính và linh kiện chiếm 95,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng 89,4%; hàng dệt may 60,1%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 9 tháng năm 2018, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt kết quả tốt, cao hơn 2,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 46%; giày dép tăng 12,9%; hàng dệt may tăng 11,9%. Tiếp đến là EU đạt 31,1 tỷ USD, tăng 9,6%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 25%; hàng dệt may tăng 13,1%; điện thoại và linh kiện tăng 7,7%.

Xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ tăng 11,9% trong 9 tháng

Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 28,1 tỷ USD, tăng 26,6%, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 121,9%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 27,7%; rau quả tăng 12,3%. Thị trường ASEAN đạt 18,7 tỷ USD, tăng 16%, trong đó gạo tăng 123,5%; sắt thép tăng 53,1%; hàng dệt may tăng 36,3%. Nhật Bản đạt 13,8 tỷ USD, tăng 12,2%, trong đó hàng dệt may tăng 26,2%; giày dép tăng 17,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 6,6%. Hàn Quốc đạt 13,5 tỷ USD, tăng 26,5%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 49%; hàng dệt may tăng 21,4%; điện thoại và linh kiện tăng 16%.

Việt Nam tiếp tục xuất siêu 5,39 tỷ USD trong 9 tháng

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 9 ước tính đạt 19,80 tỷ USD, giảm 7% so với tháng trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt 7,40 tỷ USD, giảm 6,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12,40 tỷ USD, giảm 7,4%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với tháng trước có thể kể đến như: Điện tử, máy tính và linh kiện giảm 5,1%; điện thoại và linh kiện giảm 5,2%; thủy sản giảm 5,4%; ô tô giảm 7,4%; sắt thép giảm 8%; hóa chất giảm 11,1%.

So với cùng kỳ năm 2017, kim ngạch nhập khẩu tháng 9 tăng 8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,9%. Một số mặt hàng có kim ngạch tăng so với cùng kỳ năm trước: Sắt thép tăng 23%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 5,6%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 3,6%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu quý III/2018 ước tính đạt 62,70 tỷ USD, tăng 8,2% so với quý II/2018 và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Trong quý III năm nay, có 14 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 74,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, đó là: Điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; điện thoại và linh kiện; vải; kim loại thường; chất dẻo.

Khi tính chung 9 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 173,52 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 69,34 tỷ USD, tăng 11,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 104,18 tỷ USD, tăng 11,9%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 9 tháng tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 9 tháng năm nay có 30 mặt hàng ước tính kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 87,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có 3 mặt hàng trên 10 tỷ USD, chiếm 38,5% tổng kim ngạch nhập khẩu là điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; điện thoại và linh kiện.

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu 9 tháng năm 2018, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 159,2 tỷ USD, tăng 12,2% và chiếm 91,8% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu (tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 72,8 tỷ USD, tăng 4,6% và chiếm 42% (giảm 2,9 điểm phần trăm); nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 86,4 tỷ USD, tăng 19,5% và chiếm 49,8% (tăng 3,2 điểm phần trăm). Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 14,3 tỷ USD, tăng 8,3% và chiếm 8,2% (giảm 0,3 điểm phần trăm).

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 9 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 47,1 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó xăng dầu tăng 98,9%; vải tăng 18,1%; điện thoại và linh kiện tăng 7,2%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 7,2%. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 35 tỷ USD, tăng 1,4%, trong đó xăng dầu tăng 24,9%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 14,1%; điện thoại và linh kiện tăng 3,1%. ASEAN đạt 23,2 tỷ USD, tăng 13%, trong đó vải tăng 31,6%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 13,6%; xăng dầu tăng 13,5%. Nhật Bản đạt 14 tỷ USD, tăng 15,3%, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 52,5%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 35,5%; sắt thép tăng 19,9%. EU đạt 10 tỷ USD, tăng 11,3%, trong đó vải tăng 35,1%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 31,6%; sắt thép tăng 5,3%. Mỹ đạt 9,7 tỷ USD, tăng 39,6%, trong đó thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu tăng 183,1%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 11,9%.

Ước tính xuất siêu tháng 9 đạt 700 triệu USD. Tính chung 9 tháng năm 2018, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 5,39 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,26 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 23,65 tỷ USD./.