Công văn của Chủ tịch VNDirect được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), đồng thời gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) để báo cáo. Lý do chuyển sàn giao dịch là để giảm tải cho hệ thống giao dịch hiện nay tại HOSE và việc chuyển sàn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 713/(BCK-PTTT của UBCK. Công văn của VNDirect đề nghị ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VND tại HNX là ngày sớm nhất có thể kể từ ngày giao dịch cuối cùng (30/30/2021) để không làm ảnh hưởng nhiều đến việc giao dịch cổ phiếu VND của nhà đầu tư. Hiện VNDirect có vốn điều lệ 2.204,3 tỷ đồng và có trên 5.000 cổ đông (theo Báo cáo thường niên gần nhất).

Bên cạnh việc chốt chuyển sàn, Chủ tịch VNDirect cũng đề nghị nhà quản lý xem xét 2 vấn đề. Thứ nhất, hướng dẫn về Sở giao dịch chứng khoán nào sẽ tiếp nhận thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu khi Công ty thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu (phát hành thêm). Thứ hai, đề nghị tiếp tục duy trì cổ phiếu VND trong các rổ chỉ số như hiện nay mà VND đang tham gia khi giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Hiện mã VND có tên trong nhiều rổ cổ phiếu tính ra các chỉ số như VN-Index, VNX-Index, VN100, VNFINSELECT…

Liên quan đến vấn đề thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông VNDirect ngày 18/3/2021 vừa qua đã thông qua kế hoạch phát hành 220.430.169 cổ phiếu trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đại hội cũng thông qua việc giá chào bán không cao hơn 80% giá trị sổ sách của cổ phiếu theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty.

Liên quan đến vấn đề thứ hai, hiện mã VND có tên trong nhiều rổ cổ phiếu tính ra các chỉ số như VN-Index, VNX-Index, VN100, VNFINSELECT… Cả hai vấn đề Công văn VNDirect trên ra rất thiết thực với doanh nghiệp, với nhà đầu tư. Vì vậy, nhà quản lý cần sớm có hướng dẫn cụ thể để những doanh nghiệp xung phong chuyển sàn hiện nay được thông suốt từ chủ trương đến cách thực hiện, từ đó, sẽ khích lệ các doanh nghiệp khác cùng hành động, góp sức giảm tải tạm thời cho hệ thống HOSE trong khi chờ giải pháp căn cơ hơn, nâng cấp hệ thống công nghệ tại Sở./.