Nhấn mạnh những thành công đạt được trong công tác giảm nghèo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, gần 2 thập kỷ qua công tác giảm nghèo luôn là mục tiêu được đặt lên hàng đầu của quốc gia. Trong đó, các địa phương trong vùng Tây Bắc có nhiều nỗ lực và đạt được thành tích giảm nghèo nhanh nhất cả nước.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tây Bắc, bằng nhiều nguồn lực và các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ sở vật chất và hạ tầng từ tỉnh đến cơ sở, vùng Tây Bắc nói chung và 6 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nói riêng đã có bước phát triển mới. Điện, đường, trường, trạm, chợ, nước sạch nông thôn đã được đầu tư, xây dựng khá đồng bộ, tạo một diện mạo mới cho nông thôn vùng cao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng giảm từ 34,41% vào cuối năm 2010 xuống còn 18,26% cuối năm 2014; bình quân giảm 3,91%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trong vùng Tây Bắc đã giảm xuống còn 31,94% vào cuối năm 2014, bình quân giảm trên 6%/năm, vượt so với mục tiêu giảm bình quân 4%/năm theo Nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo của các xã được hỗ trợ đầu tư theo Chương trình 135 cũng giảm 3-5%/năm, trong đó 21 xã đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu theo Chương trình 135.

Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, đất sản xuất, hạ tầng cơ sở còn thấp, trình độ dân trí chưa cao nên tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Bắc vẫn cao gấp 2,7 lần bình quân cả nước và có nguy cơ khoảng cách này ngày càng cao.

Bởi, “nếu xét tiêu chí mới về chuẩn nghèo đa chiều tại Quyết định số 59/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, bao gồm cả y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin thì tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn nhiều và sự nghiệp giảm nghèo sẽ còn khó khăn hơn” - Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị

Do vậy, Phó Thủ tướng chỉ rõ cần đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của Vùng, như: du lịch, lâm nghiệp, nông nghiệp (trong đó có chăn nuôi đại gia súc), kinh tế biên mậu với các giải pháp đồng bộ, bền vững để phát huy lợi thế so sánh của Vùng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nghề, coi đây là giải pháp căn cơ hơn hết trong xóa nghèo.

Đồng thời, cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân tự vươn lên thoát nghèo, chống tư tưởng ỷ lại, an phận trong một bộ phận nhân dân.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho biết, Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì và phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình phát triển bền vững vùng Tây Bắc; tập trung nguồn lực hơn cho vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng lõi nghèo của Tây Bắc.

Theo đó, các công việc cần được triển khai ngay đó là:

(i) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành khác tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo hiện nay, xây dựng đồng bộ chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo (trong đó có 6 tỉnh nghèo nhất Tây Bắc).

(ii) Cấp ủy và chính quyền địa phương cần giải quyết rốt ráo đất ở, đất sản xuất, đất rừng cho người dân, đồng thời địa phương xây dựng nghị quyết chuyên đề về vấn đề này với chương trình hành động cụ thể, có sự giám sát, đánh giá của HĐND.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng lưu ý toàn Vùng đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Bầu cử HĐND sắp tới phải làm chặt chẽ, không để kẻ xấu phá hoại./.