Xây dựng KKT Đông Nam trở thành động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ
Ông Lê Tiến Trị, Trưởng ban Quản lý KKT Đông Nam phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong chuyến thăm quan thực tế tại KCN WHA

Tăng tốc phát triển KKT và các KCN

Từ đầu năm 2022 đến ngày 31/12/2022, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã thu hút được 34 dự án đầu tư (bao gồm 29 dự án trong KCN và 5 dự án trong khu chức năng của KKT) và 14 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 30.355,4 tỷ đồng (tương đương 1,31 tỷ USD), vượt 102% so với kế hoạch và tăng 232% so với năm trước.

So với cả Tỉnh, trong KKT, KCN chiếm 30% về số lượng dự án (34/113 dự án), chiếm 70% về tổng vốn đầu tư (30.355,4/43.304,6 tỷ đồng).

Toàn cảnh KCN VSIP Nghệ An 4
Toàn cảnh KCN VSIP Nghệ An

Tính đến ngày 31/12/2022, KKT, KCN tỉnh Nghệ An có 285 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 104.994 tỷ đồng (tương đương 4,54 tỷ USD); trong đó có 215 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 53.756,72 tỷ đồng và 70 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,246 tỷ USD.

Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh ổn định và tăng trưởng

Tính đến ngày 31/12/2022, trong các KCN, KKT của Tỉnh hiện có 138 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng của kinh tế toàn cầu; nhưng các doanh nghiệp đã rất cố gắng khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động đầu tư, kinh doanh ổn định và tăng trưởng, với các chỉ tiêu đạt được cụ thể như sau:

Doanh thu năm 2022 ước đạt 58.514 tỷ đồng, tăng 102% so với năm trước; xuất khẩu ước đạt 920 triệu USD, tăng 145% so với năm trước (chiếm 36,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả Tỉnh năm 2022); nhập khẩu ước đạt 896 triệu USD, tăng 148% so với năm trước (chiếm 74% tổng kim ngạch nhập khẩu cả Tỉnh năm 2022); nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.897 tỷ đồng, bằng 88% so với năm trước (chiếm 9,3% tổng thu ngân sách cả Tỉnh năm 2022).

KKT và các KCN của Tỉnh đang tạo việc làm cho 30.128 người lao động với thu nhập bình quân khoảng 7.299.000 đồng/người/tháng.

Công ty vận chuyển Bưu điện và Kho vận  Việt Nam đang đầu tư kinh doanh hiệu quả trong KCN WHA
Công ty vận chuyển Bưu điện và Kho vận Việt Nam đang đầu tư kinh doanh hiệu quả trong KCN WHA

Xây dựng và phát triển KKT Đông Nam lên tầm cao mới

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Đông Nam cho biết, với đà phát triển các KCN, KKT lớn mạnh như hiện nay, trong năm 2023, Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển KKT Đông Nam trở thành khu vực phát triển kinh tế năng động, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng các KCN đồng bộ, hiện đại gắn liền với xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Cửa Lò, Đông Hồi. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng giá trị sản xuất, tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết nhiều việc làm và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

KCN Nam Cấm nằm trong KKT  Đông Nam
Một góc KCN Nam Cấm trong KKT Đông Nam

Về mục tiêu cụ thể, năm 2023 Ban Quản lý phấn đấu thực hiện hiệu quả một số nội dung then chốt sau:

Một là, hoàn thành lập Đề án mở rộng KKT Đông Nam và đổi tên thành KKT Nghệ An trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hai là, xây dựng chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển đi quốc tế và hỗ trợ dịch vụ logistic qua cảng Cửa Lò; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Tỉnh, trong đó có: (i) chính sách hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng lao động trong KKT, KCN; (ii) cơ chế đặc thù hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN.

Ba là, triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu chức năng, KCN theo Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam đến năm 2040; Phương án phát triển KKT, KCN, khu công nghệ cao trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công nhân đang làm việc trong KCN VSIP Nghệ An
Công nhân đang làm việc trong KCN VSIP Nghệ An

Bốn là, hoàn thành lập quy hoạch xây dựng khu nhà ở và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc tại các KCN trên địa bàn Tỉnh; rà soát quy hoạch, đầu tư, đất đai và xử lý dứt điểm các tồn tại của khu A, B, C - KCN Nam Cấm.

Năm là, thu hút đầu tư khoảng 20-25 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 15.000 - 20.000 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư FDI khoảng 500 triệu USD. Phát triển mới khoảng 650ha đất KCN phục vụ thu hút đầu tư.

Sáu là, tỷ lệ KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất đã có hồ sơ thủ tục bảo vệ môi trường đạt 100%; 100% các cơ sở ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý chất thải.

Bảy là, hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỷ lệ giải ngân đạt 100%. Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 4 dự án, khởi công mới 4 dự án hạ tầng kỹ thuật trong KKT, KCN.

Tám là, phấn đấu thu ngân sách trong KKT, KCN đạt 2.800 - 3.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho khoảng 15.000 lao động.

Chín là, tổ chức kiểm tra tất cả các dự án treo, dự án chậm tiến độ và sử dụng đất không đúng mục đích trong KKT, KCN.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp phát triển KKT, KCN

Theo Ban Quản lý KKT Đông Nam, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ quản lý và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn trong năm 2023, Ban Quản lý cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm sau:

Tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách trong KKT, KCN

Bám sát các Nghị quyết của Chính phủ và của HĐND tỉnh; Kế hoạch của UBND Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 để triển khai.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển KKT Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp xây dựng chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển đi quốc tế và hỗ trợ dịch vụ logistic qua cảng Cửa Lò.

Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu sửa đổi Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND, ngày 13/8/2021 của HĐND Tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Xây dựng KKT Đông Nam trở thành động lực phát triển khu vực Bắc Trung Bộ
KCN WHA quan tâm đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại

Đẩy mạnh rà soát, quy hoạch phát triển không gian KKT, KCN

Triển khai xây dựng Đề án mở rộng KKT Đông Nam và đổi tên thành KKT Nghệ An theo Đề cương đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 29/7/2022, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2023

Triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu chức năng, KCN theo Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam đến năm 2040; Phương án phát triển KKT, KCN, khu công nghệ cao trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát, lập quy hoạch xây dựng khu nhà ở và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc tại các KCN trên địa bàn Tỉnh theo quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và Nghị quyết số 64/NQ-CP, ngày 06/5/2022 của Chính phủ về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Toàn cảnh KCN, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An
Toàn cảnh KCN, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An

Tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KKT, KCN

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Năm 2023, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đường N5 giai đoạn 1, đường N2, cầu vượt đường sắt tại đường N2, đường N3 vào KCN Hoàng Mai I; hoàn thành thủ tục để khởi công mới dự án cầu dẫn nối QL7C với cảng nước sâu Cửa Lò, kênh thoát nước quanh WHA giai đoạn 2, đường CN30 - KCN Nam Cấm, nâng công suất nhà máy xử lý nước thải KCN Nam Cấm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND, ngày 13/8/2021 của HĐND Tỉnh về chính hỗ trợ đầu tư đối với kết cấu hạ tầng kỹ thuật các dự án có quy mô lớn, dự án trọng điểm của Tỉnh.

Tập trung huy động nguồn lực triển khai kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng (đường, điện, nước thải, nhà ở xã hội...) đảm bảo tiến độ, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao và bảo vệ môi trường, tránh đầu tư dàn trải, kéo dài thời gian, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An từ nguồn vốn đầu tư công.

Hỗ trợ và giải quyết các thủ tục đầu tư, các khó khăn vướng mắc đối với 3 nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chiến lược là: Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty cổ phần WHA Nghệ An và Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.

Đường nội bộ trong KCN WHA đạt tiêu chuẩn quốc tế
Đường nội bộ trong KCN WHA đạt tiêu chuẩn quốc tế

Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư và hỗ trợ các dự án trọng điểm

Tham mưu Tỉnh ủy, UBND Tỉnh tiếp tục cải cách và nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư; tổ chức 3 đoàn xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, Singapore, Thái Lan.

Coi trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, đặc biệt là hỗ trợ thủ tục sau cấp phép các dự án trọng điểm mới như: KCN Thọ Lộc, Hoàng Mai II, Cảng nước sâu Cửa Lò đảm bảo điều kiện khởi công vào quý II/2023.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ và phối hợp với các nhà đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng chiến lược như: VSIP Nghệ An, WHA, Hoàng Thịnh Đạt để kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp.

Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh Xã hội, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, UBND các huyện, thành, thị trong Tỉnh và doanh nghiệp xác định nguồn lao động địa phương và nhu cầu đào tạo, tuyển dụng của các doanh nghiệp; tập trung hỗ trợ kết nối đào tạo, tuyển dụng lao động nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho các dự án khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trong KKT, KCN

Rà soát quy hoạch sử dụng đất các KCN, khu chức năng trong KKT Đông Nam tham mưu UBND Tỉnh để xuất điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng KKT Đông Nam trở thành động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ
Đoàn công tác của Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) kiểm tra khảo sát thực tế công tác bảo vệ môi trường trong KCN WHA

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND, ngày 13/12/2020 của HĐND Tỉnh về cơ chế ổn định giá đất đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN trong KKT Đông Nam. Kiến nghị một số chính sách ưu đãi liên quan đến chính sách hỗ trợ về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Phối hợp các sở, ngành, địa phương về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai các dự án trong KKT, KCN theo quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp.

Tham gia xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tập trung tháo gỡ các chính sách trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho các dự án triển khai có hiệu quả.

quan tâm đầu tư đến môi trường
KCN WHA quan tâm đầu tư các hệ thống kiểm soát, bảo vệ môi trường

Tăng cường công tác quản lý môi trường; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các quy định bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường

Tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về môi trường; tập trung nguồn vốn đầu tư công phục vụ đầu tư các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường, nhất là hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các KCN.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trong KKT, KCN.

Tăng cường quản lý trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Rà soát, kiên quyết chấm dứt hoạt động các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các quy chế phối hợp để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp, giải quyết nhanh, đúng pháp luật những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tuyển dụng lao động, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề, kỷ luật lao động, tác phong làm việc công nghiệp.

Rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý KKT Đông Nam theo quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT; Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND, ngày 21/12/2022 của UBND Tỉnh về phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn Tỉnh.

Tiếp tục triển khai đề tài khoa học công nghệ “Ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý tại Ban quản lý KKT Đông Nam”.

Chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, với mục tiêu bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư./.

Lãnh dạo KCN VSIP Nghệ An Chụp hình lưu niệm với Đoàn công tác của Vụ Quản lý các KKT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 4jpg
Lãnh đạo KCN VSIP Nghệ An chụp hình lưu niệm với Đoàn công tác của Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư