Đó là thông tin được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố mới đây. Theo đó, vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới tăng mạnh so với cùng kỳ.

5 tháng đầu năm, Việt Nam đầu tư trên 338,34 triệu USD ra nước ngoài
VinFast và chính quyền bang Bắc Carolina (Mỹ) ký kết bản ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ

Cụ thể, theo cơ quan quản lý, trong 5 tháng đầu năm, có 343 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt trên 293,4 triệu USD, bằng 2 lần so với cùng kỳ.

Lý giải cho việc vì sao vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới tăng mạnh so với cùng kỳ, cơ quan quản lý nhà nước cho biết, đó là do có 05 dự án lớn mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, là dự án Công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vines sang Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan với tổng vốn đầu tư mỗi dự án trên 34,68 triệu USD.

Trong thời gian này, có 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm trên 44,9 triệu USD, bằng 11,1% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư điều chỉnh giảm mạnh theo cơ quan quản lý nhà nước là do có nhiều dự án lớn điều chỉnh tăng vốn. Cụ thể, dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 01 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.

Riêng các doanh nghiệp có vốn nhà nước có 2 lượt dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 10,75 triệu USD, chiếm tỷ lệ nhỏ (3,17%) tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng.

Thống kê cho thấy, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 12 ngành. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 8 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư trên 204,39 triệu USD, chiếm gần 60,4% tổng vốn đầu tư.

Ngành hoạt động tài chính ngân hàng, bảo hiểm đứng thứ hai với 04 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư gần 35,34 triệu USD, chiếm 10,4%; tiếp theo là các ngành khai khoáng; thông tin và truyền thông; bán buôn, bán lẻ;…

Có 19 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022. Dẫn đầu là Lào với 01 dự án đầu tư mới và 03 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 64,51 triệu USD, chiếm 19,1% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Singapore với tổng vốn đầu tư trên 38,9 triệu USD, chiếm gần 11,5% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan…

Như vậy, lũy kế đến ngày 20/5/2022, Việt Nam đã có 1.555 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam gần 21,56 tỷ USD. Trong đó, có 139 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,6 tỷ USD, chiếm 53,8% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Cơ quan quản lý nhà nước cũng cho biết, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,3%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,8%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,8%); Campuchia (13,6%); Venezuala (8,5%)./.