Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng năm 2023 có 69 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 149,2 triệu USD, giảm 52,5% so với cùng kỳ năm trước; có 17 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 171,4 triệu USD, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ.

7 tháng đầu năm, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam giảm 52,5%
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng năm 2023 giảm 52,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 320,6 triệu USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong các lĩnh vực, nhà đầu tư Việt "đổ vốn" nhiều nhất là lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 148,6 triệu USD, chiếm 46,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp đến là thông tin và truyền thông đạt 109,3 triệu USD, chiếm 34,1%. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đứng vị trí thứ 3 đạt 15,7 triệu USD, chiếm 4,9%.

Trong 7 tháng năm 2023, có 22 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Canada là nước dẫn đầu với 150,2 triệu USD, chiếm 46,9% tổng vốn đầu tư; Singapore 109,3 triệu USD, chiếm 34,1%; Lào 26,3 triệu USD, chiếm 8,2%; Cuba 11,8 triệu USD, chiếm 3,7%; Israel 6,1 triệu USD, chiếm 1,9%./.