NGUYỄN DANH NAM - Trường Đại học Công nghệ Đông Á

LÊ THU HẰNG - Ban Dân vận, Quận ủy Bắc Từ Liêm

NGUYỄN THỊ NGUYỆT - Trường Đại học Công nghệ Đông Á

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây